nieuws

Explosieve groei van aantal scholingsdagen

bouwbreed

Het Scholingsfonds voor de bouwnijverheid verwacht dit jaar de 750.000ste scholingsdag uit te betalen. Dit betekent dat het aantal scholingsdagen dat door het fonds werd betaald vanaf 1995 met 250.000 is toegenomen. Vorig jaar vergoedde het scholingsfonds ruim 129.000 scholingsdagen. Bijna 20.000 meer dan werd verwacht. Verwacht wordt dat dit jaar 130.000 cursusdagen worden gehaald.

Dit zegt Jacintha Rensen secretaris van het Scholingsfonds voor de bouwnijverheid. “Het is zeker niet uitgesloten dat het er meer zullen zijn”, aldus Rensen. “Maar we vinden het prettiger om de prognose naar boven bij te stellen dan dat we een te hoge inschatting maken.”

Niet bekend

Dit jaar zal het fonds in ieder geval proberen nog meer kleinere bedrijven over de streep te trekken, zodat ze hun personeel laten bijscholen.

Sinds 1988 kunnen werknemers jaarlijks twee dagen gebruiken voor bijscholing, met behoud van loon. Het scholingsfonds geeft het betrokken bedrijf een volledige vergoeding van de kosten, mits het gaat om cursussen die voor het beroep noodzakelijk zijn. Een en ander vloeit voort uit artikel 35B van de bouwcao.

Tussen 1988 en 1995 werden 500.000 scholingsdagen vergoed. In die periode groeide het aantal vergoedingen met gemiddeld 15.000 per jaar. In 1994 bedroeg de groei zelfs 26.000 vergoedingen.

Intensieve voorlichting

“De resultaten van het afgelopen jaar hebben ons doel een belangrijke stap dichterbij gebracht”, aldus Rensen. “We zijn er echter nog niet wat. We zijn pas tevreden als we elk jaar 300.000 scholingsdagen kunnen vergoeden. We willen ieder jaar de kas helemaal leegmaken.”

Volgens Rensen is het succes van de scholingsdagen met name te danken aan de intensieve voorlichting die wordt gegeven aan bedrijven. Informatie-avonden worden druk bezocht en ook het direct schriftelijk benaderen van aannemers, waarbij ze worden geattendeerd op het cursusaanbod en de mogelijkheid de kosten vergoed te krijgen werkt uitstekend.

Ook wettelijke vereisten inzake certificering en veiligheid op de werkvloer dragen sterk bij tot toenemende belangstelling voor scholingsdagen. Dit blijkt ook uit de cursussen die het afgelopen jaar het hoogst scoorden. Kwaliteits Bewaking Bouwen, Veilig en gezond werken, EHBO en Bedrijfshulpverlening blijken zeer aan te slaan. Ook de cursussen VVA 1 en VVA2 (veiligheidstrainingen bestemd voor aannemers), die nodig zijn voor het certificeringstraject zijn heel populair.

Om nog meer bedrijven over de streep te trekken, presenteert het scholingsfonds tijdens de bouwbeurs te Utrecht computersoftware die het bedrijven mogelijk maakt om het aantal en het soort cursusdagen dat werknemers kunnen volgen te plannen. Deze cursusplanner kunnen de bedrijven zelf gebruiken. De aanschafkosten bedragen circa f. 600. Ook de opleidingsadviseurs van het scholingsfonds en van de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf (SVB) beschikken over een scholingsplanner en bedrijven kunnen dus ook bij hen terecht.

Reageer op dit artikel