nieuws

DTZ Zadelhoff constateert schaarste in nieuwbouw: ..LE: ‘voorzichtigheid kantorenmarkt geboden’

bouwbreed

DTZ Zadelhoff constateert schaarste in nieuwbouw: ..LE: ‘voorzichtigheid kantorenmarkt geboden’

Er dreigt een tekort aan kwalitatief hoogwaardige kantoorruimte. Het aanbod in de nieuwbouw is laag. Dit is echter geen reden voor projectontwikkelaars om voor eigen risico te gaan bouwen. “Voorzichtigheid blijft geboden”, aldus Neprom-secretaris drs. M.C. Oude Veldhuis. Wel verwacht zij dat de nieuwbouwproduktie “geleidelijk aan” omhoog zal gaan.

Zij reageert daarmee op het verschenen jaarlijkse marktrapport ‘Visie achter de feiten’ van DTZ Zadelhoff. Het makelaarsconcern stelt in dit rapport dat de vraag naar kantoorruimte op de vrije markt met een opname van 1,55 miljoen vierkante meter vorig jaar een “historisch hoog niveau” bereikte. “Nog nooit eerder werd er in een jaar tijd zoveel kantoorruimte opgenomen. Deze gunstige ontwikkeling heeft ertoe geleid dat de kantorenleegstand significant is afgenomen en dat er een tekort is ontstaan aan kwalitatief hoogwaardige kantoren”, aldus Zadelhoff in het marktrapport.

In een toelichting zegt Cees de Jong van DTZ Zadelhoff over de kantorenmarkt voor dit jaar “gefundeerd optimistisch” te zijn. “De economie draait voorspoedig en je ziet een groei in zaken als de telecommunicatie en de zakelijke dienstverlening.”

Het aanbod in de nieuwbouw is in het afgelopen jaar vrijwel opgedroogd. De Jong: “Dat komt vooral omdat projectontwikkelaars en beleggers een zekere terughoudendheid ten aanzien van deze sector hebben betracht. Ook de tijd dat projectontwikkelaars voor eigen risico hebben ontwikkeld ligt alweer lang achter ons. De vele nieuwbouwplannen die er zijn, bieden op korte termijn ook weinig soelaas, gezien de voorbereidingstijd voor de uitvoering van zeker twee jaar.”

Voordeel

Het gebrek aan nieuwbouw heeft volgens De Jong wel als voordeel dat kantoren in de bestaande markt, die voorheen moeizaam te verhuren waren, nu een tweede kans krijgen. “Ik vind dat wel een goede ontwikkeling omdat die gebouwen veelal aan de randen van het centrum een uitstraling op de omgeving hebben. Een vernieuwing van dat gebouw heeft dus een positief effect op die omgeving.”

De bevindingen van het makelaarskantoor worden door de Neprom voor een belangrijk deel onderschreven. Ook de Neprom constateert een herstel van de kantorenmarkt na een aantal jaren in het slop te hebben gezeten. “Echter”, zo waarschuwt drs. M.C. Oude Veldhuis, “er is nog steeds een fors aanbod van 2,1 vierkante meter in bestaande bouw. Voorzichtigheid is dus wel geboden. Maar dat de nieuwbouwproduktie geleidelijk aan omhoog zal gaan is wel duidelijk.”

Snelweglocaties

Daar waar DTZ Zadelhoff een groeiende vraag naar de snelweglocaties constateert, is de Neprom hierover een andere mening toegedaan. Zadelhoff stelt dat door het rijksbeleid veel bedrijven gedwongen naar combinatielocaties (OV/wegverkeer) uitwijken, maar dat de behoefte aan snelweglocaties zeer groot is.

“Wij delen die constatering zeker niet. Wij hebben juist het gevoel dat de vraag naar dergelijke locaties is afgenomen. Bedrijven willen zelf op combinatielocaties zitten”, aldus de Neprom-secretaris.

Beleggers hervinden vertrouwen in

commercieel onroerend goed

Ook het totaal in commercieel onroerend goed belegd vermogen is in 1996 weer gestegen. Zo blijkt uit het verschenen marktrapport ‘Visie achter de feiten’ van DTZ Zadelhoff. De investeringen bedroegen f. 4,2 miljard tegen f. 3,5 miljard in 1995. Het ging vooral om kantoren.

Vooral Duitsers waren actief. Zij toonden een voorkeur voor prestigieuze, langjarig verhuurde objecten in de Randstad zoals het complex voor het ministerie van VWS (De Resident) en het Provinciehuis van Zuid-Holland in het centrum van Den Haag. Naast Duitse beleggers stelden ook Nederlandse particulieren en op de beurs genoteerde fondsen zich actief op. Bij de Nederlanders lag het accent op bestaande objecten. Zij wilden naast kantoren ook bedrijfsruimten. De verhuur van bedrijfsruimte daalde voor het eerst sinds jaren. Bedrijven bouwden steeds meer voor eigen gebruik, aangezien dit door de lage rente gunstig was. De winkelmarkt stond extra onder druk. Er ontstond zelfs leegstand in goede winkelcentra.

Reageer op dit artikel