nieuws

Druk voor verdiepte aanleg A4 Midden-Delfland neemt toe

bouwbreed

De politieke druk om de A4 door Midden-Delfland verdiept aan te leggen neemt hand over hand toe. Nadat de gemeenten rond het gebied vorige week al ideeen hierover hebben geventileerd, hebben ook de Reconstructiecommissie Midden-Delfland en de provincie Zuid-Holland zich tot de politiek gewend met plannen.

De provincie Zuid-Holland heeft minister Jorritsma en de Tweede Kamer opgeroepen om het besluit over de aanleg van de A4 uit te stellen. Daardoor heeft de provincie de tijd een eigen plan voor een verdiepte aanleg nader uit te werken.

Begin december heeft Jorritsma besloten de A4 aan te leggen op maaiveldniveau. Langs de weg komen dan geluidswallen van ruim 4 meter hoog. Dit plan kost f. 370 miljoen.

In een tunnelbak

Zuid-Holland wil de weg verdiept aanleggen omdat een weg op maaiveldniveau het karakter van het open weidegebied tussen Delft en Schiedam ernstig zal aantasten. Ter hoogte van Schiedam en Vlaardingen moet in de visie van Zuid-Holland de weg in een gesloten tunnelbak komen. Kosten van dit plan zijn zo’n f. 780 miljoen.

De provincie wil dit bekostigen door rond het tunneldak 1000 woningen te bouwen. Volgens gedeputeerde Brouwer levert dat zo’n f. 50 tot 100 miljoen op. De Kamer praat eind deze maand over de A4. Zuid-Holland wil echter meer tijd om zijn plannen nader uit te werken.

Verbaasd

De Reconstructiecommissie Midden-Delfland is hoogst verbaasd over de kabinetsbeslissing. Deze commissie heeft volgens de Wet Midden-Delfland een belangrijke uitvoerende verantwoordelijkheid voor de handhaving en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van dit deel van Zuid-Holland.

In een brief aan de Tweede Kamer wijst de commissie erop dat in de milieu-effectrapportage (MER) voor de A4 heel duidelijk wordt aangegeven dat de negatieve effecten voor milieu, landschap en recreatie in relatieve en absolute zin het minst zullen zijn als gekozen wordt voor verdiepte ligging.

Aanleg op maaiveldniveau betekent ernstige schade voor het landschapsecologische verband dat Midden-Delfland heeft met Oude Leede/Ackerdijkse plassen en de vlietlanden. Met klem dringt de commissie daarom aan op verdiepte ligging.

Vorige week al presenteerden een aantal gemeenten rond het trace van de A4 het plan om van de A4 een tolweg te maken om zo de extra kosten van verdiepte ligging te kunnen betalen.

Reageer op dit artikel