nieuws

Delfzijl pleit voor aanleg tweede Eemshaven

bouwbreed

Burgemeester Haaksman van Delfzijl wil een landelijke discussie over de aanleg van een tweede Eemshaven. Hij verwacht dat de Eemshaven en de zeehaven van Delfzijl binnen enkele jaren zullen vollopen met bedrijven die wegens ruimtegebrek en verkeersdrukte niet meer uit de voeten kunnen in de haven van Rotterdam.

Aanleiding tot het pleidooi is de komst naar Delfzijl van Blijdorp International Merchants Group BV. Dit Rotterdamse bedrijf, dat is gespecialiseerd in op- en overslag van luxe consumentenartikelen, verplaatst tussen nu en het jaar 2000 al zijn activiteiten naar de Groningse havenstad. Met de operatie is een investering gemoeid van f. 8 miljoen. De komst van Blijdorp levert Delfzijl honderd arbeidsplaatsen op.

Verstikkende Randstad

Burgemeester Haaksman is bestuurslid van het Havenschap Delfzijl/Eemshaven en beschouwt Blijdorp als “het eerste schaap dat over de dam komt”. Hij zegt signalen te ontvangen dat het bedrijfsleven rond de Rotterdamse haven vastloopt en omkijkt naar alternatieven. “Steeds meer bedrijven orienteren zich in onze regio. Ze klagen over de verstikking in de Randstad. Wij beschikken over ruimte en een gunstig vestigingsklimaat”, aldus Haaksman.

Voor Paarse kabinet

De burgemeester voorziet een noodzaak tot uitbreiding van het havengebied in het Eemsmondestuarium. “Ik zal het idee van de aanleg van een tweede Eemshaven of uitbreiding van de eerste meegeven aan de commissie-Langman.” Deze commissie onder voorzitterschap van oud-minister van Economische Zaken Langman brengt voor het Kabinet de toekomstige ontwikkeling van Noord-Nederland in kaart voor de volgende ‘paarse’ regeerperiode.

De Eemshaven leidde tot nu toe een kwakkelend bestaan. De begin jaren zeventig voor de hectarevretende petrochemische industrie aangelegde haven raakte nooit vol. Langzaam maar zeker heeft de Eemshaven zich de laatste jaren ontwikkeld tot een distributie- en energiehaven.

Reageer op dit artikel