nieuws

De Turbo-BV en de fiscus

bouwbreed

In 1993 heb ik een BV gekocht waar nog een schuld van f. 3 miljoen in zat. In prive heb ik die schuld voor f. 300.000 overgenomen. Daardoor heb ik prive een vordering van f. 3 miljoen op de BV gekregen. Vervolgens ben ik in ’93 een bedrijf in die BV begonnen. Salaris heb ik niet nodig, want de winst uit de BV gebruik ik voor de belastingvrije aflossing van mijn prive-vordering. Tot nu toe betaal ik geen belasting. Krijg ik daar per 1 januari 1997 problemen mee?

Er is overigens pas sprake van een turbo-vordering als u minder dan 70% van de nominale waarde voor die vordering heeft betaald. Ja, u krijgt met ingang van 1997 met een heleboel problemen te maken.

1. U moet verplicht een zakelijk salaris van tenminste f. 78.000 opnemen, tenzij u kunt aantonen dat uw salaris lager is in verhouding tot uw werk.

2. U moet een zakelijke rente over uw vordering rekenen. 5 procent over een vordering van f. 3 miljoen, levert u f. 150.000 rente op. Dat vormt in prive progressief belast inkomen.

3. Net zoals dividenduitkeringen zijn aflossingen op uw turbo-vorderingen belast tegen 25% inkomstenbelasting. De onbelaste aflossingen zijn zelfs al sinds 4 juni 1996 belast met 25% inkomstenbelasting.

Uw fiscale situatie verandert behoorlijk dramatisch. De grote vraag is, wat u in 1996 nog kunt doen om dit onheil af te wenden.

In ieder geval zult u niet aan een ‘zakelijk’ salaris en aflossing van de vordering tegen 25% kunnen ontkomen.

Misschien kunt u nog wat aan de rentecomponent van f. 150.000 doen. U kunt de schuld in de BV omzetten in aandelenkapitaal. U geeft derhalve nieuwe aandelen uit ter hoogte van het nominale bedrag van de vordering ( f. 3 miljoen). Daarmee is uw vordering omgezet in aandelen waar de BV niet verplicht rente over moet vergoeden.

Aspecten die hierbij een rol spelen zijn:

– het maatschappelijk kapitaal van uw BV moet groot genoeg zijn, anders moeten de statuten eerst worden gewijzigd.

– over het bedrag van de uitgegeven aandelen is de BV 1% kapitaalbelasting verschuldigd ( aftrekbaar in de BV).

Een andere optie is de schuld van f. 3 miljoen omzetten in een lijfrenteverplichting.

Huur en onroerende zaak

Ik heb een bedrijfspand in prive dat ik verhuur aan mijn BV. Daar reken ik geen huur voor, omdat ik over die huursom in prive 60% inkomstenbelasting moet betalen terwijl de BV de huurkosten maar tegen 35% Vpb kan aftrekken. Moet ik iets doen voor 1997?

Ja, per 1 januari 1997 gaat de fiscus u verplichten een ‘zakelijke’ huur te berekenen. Het is verstandig als u zelf de huursom vaststelt. In die situatie moet de fiscus aantonen dat de huur te laag zou zijn. Als u afwacht, gaat de fiscus zelf over tot de vaststelling van een zakelijke huur.

Een richtlijn voor de huur is circa 8% tot 12% van de werkelijke waarde van het pand in het economisch verkeer naar het prijspeil van 1 januari 1997. Op een pand van circa f. 300.000 moet u dus maximaal een huur van f. 36.000 incasseren. Deze huurkosten zijn voor de BV aftrekbaar van het resultaat voor vennootschapsbelasting.

De huur vormt voor u als directeur-grootaandeelhouder (DGA) inkomen en is progressief belast. De afschrijving op het bedrijfspand is aftrekbaar van de huur. Dat was ook al zo in de huidige situatie.

U kunt overwegen om het prive-bedrijfspand aan uw BV te verkopen. Dat kost de BV op een pand van f. 300.000 eenmalig 6% overdrachtsbelasting plus notariskosten (circa f. 20.000). Maar u krijgt daarmee in prive een bedrag van circa f. 300.000 tot uw beschikking. Dat zou u rente opleveren (5%) wat weer boven de rentevrijstelling in de IB-sfeer is belast. Als u dat wil voorkomen, kunt u het bedrag aanwenden voor een belegging in bijvoorbeeld een onbelast vermogensgroeifonds.

Voor vragen over accountancy en belastingzaken kunt u bellen met Paul Schol, Moret Ernst en Young Bouw en Onroerend Goed, Arnhem, tel. 026 32 09 561.

Reageer op dit artikel