nieuws

Constructief overleg levert nog weinig op Cao voor bouwbedrijf nog lang niet rond

bouwbreed

Vandaag komen in het kantoor van het AVBB voor de vierde keer de onderhandelingsdelegaties bijeen om te proberen een nieuwe bouwcao te realiseren. Hoewel van de vorige drie sessies wordt verteld “dat ze in een constructieve sfeer” zijn verlopen, is er nog nauwelijks gescoord. De arbeidstijdenregeling, een bijdrage van zieke werknemers in de ziektekosten en een verlaging van de lonen voor degenen die een vakopleiding volgen, zijn drie van de forse hobbels, waarover gemakkelijk kan worden gestruikeld.

De arbeidstijdenregeling die de werkgevers willen, maakt zulke lange werktijden mogelijk dat meer werknemers in de WAO zullen belanden, zo liet Bram Visser, onderhandelaar van de bouwbond-FNV in een sectorkrant voor zijn leden afdrukken. Werkgevers willen dat de arbeidstijd, de pauze en de reistijd samen 12,5 uren per dag zullen mogen bedragen, een uur meer dan de huidige regeling.

Nu de wet uitbetaling loon bij ziekte werkgevers voorschrijft het loon bij ziekte van hun werknemer een jaar lang door te betalen, willen de werkgevers “de verantwoordelijkheid voor ziekte en arbeidsongeschiktheid met de werknemers delen”, zoals ze in hun Werkgeversvoorstellen schrijven.

Werkgevers zijn van mening dat de verantwoordelijkheid voor wat werknemers in hun vrije tijd doen – varierend van risicovolle sporten tot bijklussen en beunhazerij – niet eenzijdig bij hen mag worden gelegd. Een bijdrage in de kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid die de werkgever voor zijn rekening moet nemen lijkt hen billijk.

Onderzoek

De bouwbond-FNV ziet dat niet zitten. Ziek is ziek, zo redeneert men in Woerden. Bovendien weet deze bond te melden dat uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam is gebleken dat sporters fitter zijn dan niet -sporters en ook minder verzuimen.

De beeldvorming in het bedrijfsleven dat sportief bewegen vooral negatieve gevolgen heeft voor de productiviteit van werknemers is niet juist, aldus de rapporteurs van de Universiteit van Amsterdam.

Niettemin worden de leden van deze bouwbond bij sollicitatiegesprekken veel meer dan vroeger geconfronteerd met de vraag wat ze in hun vrije tijd doen. Werkgevers willen vooral weten of ze een of andere sport beoefenen.

Natuurlijk, aldus de onderzoekers, zijn sporters weleens geblesseerd, maar dat wordt meer dan volledig gecompenseerd doordat lichamelijke actieve Nederlanders minder verzuimen omdat zij minder chronische ziekten hebben.

Loon bij opleiding

De bouwbond-CNV roert in zijn cao-voorstellen in het geheel de uitkering bij ziekte niet aan.

Wel wordt gewag gemaakt van allerlei varianten van controles en sancties, die werkgevers bij ziekte van hun werknemers toepassen.

Die sancties zijn voor de bouw bespreekbaar als ze maar redelijk en billijk zijn en in verhouding staan tot de overtreding.

Controles en sancties zouden in een model moeten worden vastgelegd en in de cao moeten worden opgenomen. De lonen voor werkgevers in opleiding, die meer bedragen dan 130 procent van het wettelijk minimumloon zouden volgens de werkgevers naar dat niveau moeten worden teruggebracht.

Niet bekend

De bouwbond-FNV vindt dat verlaging van lonen allesbehalve een stimulans voor jongeren is om aan een opleiding te beginnen en zal zich derhalve tegen dit voorstel keren.

Reageer op dit artikel