nieuws

Bouwleges blijven stijgen

bouwbreed Premium

Dit jaar zullen de gemeentelijke heffingen 4,6% meer opbrengen dan in 1996. Dit blijkt uit CBS-cijfers. De bouwleges daarentegen zijn de afgelopen jaren gestegen en stijgen nog steeds. In 1994 brachten deze leges nog f. 283 miljoen in het laatje. Voor dit jaar wordt een opbrengst van f. 357 miljoen verwacht.

Uit CBS onderzoek van gemeentelijke begrotingen blijkt dat de groei van de laatste jaren verder afneemt. De bouwleges waren vorig jaar nog f. 331 miljoen en dit jaar stijgen de kosten met bijna 8% (zie staatje).

De onroerende zaak belasting verschilt tussen gemeenten. De onroerende zaak belasting is met een opbrengst van bijna f. 4,5 miljard veruit de belangrijkste gemeentelijke belasting. De stijging ten opzichte van 1996 is 6%. Tussen gemeenten bestaan grote verschillen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de nieuwe verdeling van de uitkering uit het Gemeentefonds. In gemeenten die minder uitgekeerd krijgen, stijgt de onroerende zaak belasting gemiddeld iets harder dan in gemeenten die meer uitgekeerd krijgen.

Precariorechten blijven nagenoeg gelijk. Milieuheffingen stijgen met 2% De afvalstoffenheffing of reinigingsrechten vormen de grootste milieuheffing. Het CBS heeft berekend dat het totaal van de milieuheffingen slechts met 2% stijgt tot f. 3,6 miljard in 1997. Vooral de milieukosten voor de gemeenten groeien minder snel. Verder is door de overdracht van de waterzuiveringstaak aan waterschappen de gemeentelijke waterverontreinigingsheffing in 1997 geheel komen te vervallen.

Om bewoners en eigenaars van goedkope woningen te ontzien zijn milieuheffingen verlaagd en gecompenseerd in de onroerende zaak belasting. Wanneer voor deze verschuivingen wordt gecorrigeerd, verandert de stijging van de milieuheffingen van 2% in 6%. Ook dit percentage betekent dat de afvlakking van de laatste jaren zich voortzet.

Reageer op dit artikel