nieuws

Ballast Nedam botst met Deense arbeidsinspectie

bouwbreed Premium

Ballast Nedam Dredging moet van de Deense arbeidsinspectie de arbeidsomstandigheden van een vijftigtal Spaanse kwerknemers verbeteren. Deze zijn actief bij de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de bouw van de vaste oeververbinding over de Sont.

De Spanjaarden nemen de rusttijdbepalingen niet in acht. Deze bepalingen gaan uit van een wekelijkse vrije dag bij werkdagen van maximaal elf uur. In een reeks gevallen maakten de bouwvakkers evenwel diverse aaneengesloten dagen van telkens zestien uur. Vakbond Dansk Metal meent bovendien, dat het uurloon veel te laag ligt, namelijk op omgerekend f. 15.

“Als onze inlichtingen juist zijn hebben we een nabetalingszaak”, stelt afdelingsvoorzitter Anders Laubjerg. Maar die bewering wijst het consortium waarin Ballast Nedam deelneemt – Oeresund Marine Joint Venture – van de hand. Volgens projectchef Lars Carlsen bedraagt het uurloon ruim f. 31. Carlsen licht toe, dat het moeilijk is om de reele werktijd, het uurloon en de overwerkbeloning vast te stellen aan de hand van de loonbriefjes. Genoemd consortium bestaat tevens uit het Deense concern Per Aarsleff AS en het Amerikaanse Great Lakes Docks en Dredging. De combinatie realiseert voor omgerekend f. 420 miljoen het uitgravings- en opvullingswerk voor het Sontproject en legt onder meer een vier kilometer lang kunstmatig eiland aan als tussenschakel tussen brug- en tunnelsegment.

Reageer op dit artikel