nieuws

Architectenlijstjes: soep wordt niet zo heet gegeten

bouwbreed Premium

Ontwikkelaars en bouwers ervaren nauwelijks dwang van gemeenten bij het bepalen van hun architectenkeuze. BNA-voorzitter Weeber noemde het werken met ‘architectenlijstjes’ machtsmisbruik. Volgens Neprom-voorzitter Van den Hoven wordt de soep in de praktijk niet zo heet gegeten.

In een discussie over architectuurbeleid vorige week verweet BNA-voorzitter ir. Carel Weeber gemeenten “machtsmisbruik”. Volgens hem kwam het in toenemende mate voor dat zij met behulp van “architectenlijstjes” de architectenkeuze beperkten. Weeber stelde dat niet personen moeten worden beoordeeld maar ontwerpen. Beleid zou moeten bestaan uit objectieve criteria voor ontwerpen; het is een “uitwas” als bepaalde architecten worden voorgeschreven en bovendien in strijd met de wet op de vrije economische mededinging.

Profiel

Van de kant van bouwers en ontwikkelaars komt, desgevraagd, weinig bijval voor Weebers kritiek. Woordvoerder Pieter Vonk van VG-Bouw kan niet zeggen dat het een probleem is. Integendeel, hij wijst volledig vrije concurrentie af als “verspilling”. Dat er shortlists bestaan voor zowel architecten als bouwers noemt hij een begrijpelijk effect van ervaring en persoonlijke relaties. Het zou wel doorzichtelijker worden als van tevoren in een soort programma van eisen een profiel van de gewenste partijen zou worden geschetst, in plaats van, zoals nu, partijen uit te sluiten.

Groslijsten

Ook als er lijstjes zijn wordt, volgens Neprom-voorzitter ing. J.A.J.M. van den Hoven de soep niet zo heet gegeten. Dergelijke groslijsten laten meestal een ruime keus en geven een gewenst ambitieniveau aan, meent hij. Er is meestal te praten over het toevoegen van eigen voorkeuren. Het zou, beaamt hij, bezwaarlijk worden als de lijstjes strikt limitatief waren. Maar daarover heeft zijn vereniging geen klachten.

Klachten en signalen komen er soms wel binnen bij de NVB, maar te weinig om te spreken van een probleem van enige omvang.

Bij het door de BNA gewraakte Eindhoven, dat bij de wijk Blixembosch lijstjes zou hanteren, weerlegt wethouder N. van der Spek (Ruimtelijke Ordening) de kritiek. Er zijn aannemers geselecteerd en die konden elk drie architecten voordragen.

Samen werd dan een keuze gemaakt. “Zo is er een goed evenwicht tussen de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de gebouwde omgeving en vrijheid voor de bouwers. Want belangrijk is dat het moet klikken tussen aannemer en architect.

Van der Spek verwerpt het als gemeenten architecten gaan voorschrijven: “Dan zou de hoogst persoonlijke smaak van een wethouder of paar ambtenaren bepalend worden”.

Reageer op dit artikel