nieuws

Architect kan klachten binnenmilieu verminderen

bouwbreed

De architect kan het ‘sick building syndrome’ verminderen door voor het ontwerpen de artikelen 3 en 4 van de Arbowet goed te lezen, stelde ir. A. Boerstra van het Rotterdamse bureau Bba op een bijeenkomst van de VIBA in Den Bosch.

Artikel 3 van de Arbowet schrijft voor dat voor de inrichting van werkplekken uit ongeveer even dure oplossingen de beste moet worden gekozen. Beduidend betere, maar duurdere oplossingen, moeten serieus worden afgezet tegen andere bedrijfsconomische aspecten. Wetenschappelijk onderzoek toonde inmiddels aan dat de kantoortuin tot een lagere productiviteit leidt en meer klachten over de gezondheid veroorzaakt. De Arbowet verbiedt de inrichting van een kantoortuin niet, maar het concept strookt niet met het beginsel van optimalisatie. Een ruime aandacht voor de bouwfysica voorkomt volgens Boerstra dat ’s zomers moet worden gekoeld. Koeling is niet zelden de oorzaak van gezondheidsklachten. Zonwerend glas draagt ook niet bij aan het welbevinden van de mensen die in het gebouw werken. Een betere oplossing biedt het monteren van zonweringen aan de gevel.

Het eerste lid van Artikel 4 van de Arbowet stelt sinds 1994 de opstelling van een risico-inventarisatie verplicht. In 1998 wordt in deze de inzet van een gecertificeerde arbodienst verplicht gesteld. Deze ziet bijvoorbeeld toe op de kwaliteit van de lucht. Die neemt toe wanneer de gebruikers zelf ramen kunnen openen en afdruk- en copieerapparatuur in een aparte ruimte staat. De binnenlucht mag niet recirculeren en worden bevochtigd. Het laatste sorteert volgens onderzoek maar weinig effect. Klachten over droge lucht hangen volgens Boerstra niet zelden samen met emissies uit bouw- en inrichtingsmaterialen. Dergelijke klachten nemen in niet onbelangrijke mate af wanneer bijvoorbeeld natuurverven zijn verwerkt. Projectontwikkelaars doen er om die reden goed aan om zo vroeg mogelijk een adviseur voor het binnenmilieu in te schakelen.

Dit jaar vervangt een arbobesluit de ruim 30 huidige terwijl arbo-beleidsregels de P-bladen vervangen. Het ene arbobesluit verwijst evenwel naar de arbo-beleidsregels die op hun beurt weer verwijzen naar andere documenten. De nieuwe regelgeving is volgens Boerstra summierder opgezet. Onder meer de uitzichtbepaling verdwijnt omdat de toetreding van daklicht voldoende zou zijn. Het optimaliseringsbeginsel blijft echter gelden zodat toch een goed uitzicht moet worden gemaakt. Arbeidsinspecties kunnen het evenwel niet afdwingen: de werkgever beslist uiteindelijk.

Reageer op dit artikel