nieuws

Amsterdamse directeur Ruimtelijke Ordening stapt op

bouwbreed

Ir. A.W. Oskam, directeur van de dienst Ruimtelijke Ordening van Amsterdam heeft ontslag genomen. Hij deed dit uit onvrede met het personeelsbeleid van de gemeente. Door het instellen van de Dienst Infrastructuur en Verkeer en Vervoer (DIVV) raakt de dienst Ruimtelijke Ordening 30 medewerkers kwijt en Oskam vindt dat dit niet kan. Hij maakte zijn besluit bekend in zijn nieuwjaarstoespraak. Oskam verlaat de dienst pas na het referendum over IJburg. Hij is een van de bedenkers van dit woningbouwplan.

Volgens Oskam kan hij het gemeentebestuur niet meer behoorlijk adviseren als hij niet kan beschikken over specialisten op het gebied van verkeer en vervoer. “Daar schiet mijn professionele fantasie bij te kort”, aldus Oskam. Volgens Oskam wordt het ambtelijk apparaat in Amsterdam systematisch versnipperd en afgebroken. De directeur R.O. vindt daarentegen dat “alle kennis, kunde, inventiviteit en betrokkenheid”, binnen de gemeente Amsterdam moet worden gebundeld. Hij verwijt het gemeentebestuur een gebrek aan visie en mee te gaan met de waan van de dag.

Vorig jaar stelde Oskam voor dat de dienst RO zou worden opgeheven en vervangen door een dienst Publieke Werken. Hij bepleitte dit omdat door het opheffen van de diensten Openbare werken en Stedelijk Beheer, een tekort aan kennis en ervaring op het gebied van infrastructuur was ontstaan.

Reageer op dit artikel