nieuws

Aantal waterschappen daalt door fusies

bouwbreed Premium

Om meer financiele armslag te hebben en grootschaliger te functioneren, fuseren steeds meer waterschappen. Waren er in 1996 nog 85 waterschappen, anno 1997 zijn er in ons land nog 66. Waterschappen moeten integraal worden beheerd. Zowel de hoeveelheid als de kwaliteit van het water wordt in de gaten gehouden.

De afname van de hoeveelheid waterschappen is het gevolg van fusies in de provincies Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht en Noord-Holland. Van de 66 waterschappen zijn er 21 zogenoemde all-in-waterschappen, die zowel de hoeveelheid als de kwaliteit van het water controleren. Daarnaast zijn er nu nog 41 kwantiteitswaterschappen en vier waterkwaliteitsbeheerders (zuiveringsschappen). Naar verwachting zal het aantal waterschappen in de toekomst nog wat verder dalen.

De filosofie van ‘watersysteembenadering’ geeft een verdere impuls aan het samengaan van waterschappen en het ontstaan van all-in-waterschappen. Deze filosofie gaat ervan uit dat waterbeheer niet op zichzelf staat, maar relaties heeft met milieubeheer, ruimtelijke ordening en natuurbeheer. Bij integraal waterbeheer wordt rekening gehouden met de vele functies van water en krijgen de belangen van natuur en milieu meer aandacht.

Al eeuwen

En dan te bedenken dat er in 1946 nog 2500 waterschappen waren. Maar dat zijn er snel minder geworden; in 1969 waren er nog duizend, in 1978 nog 400 en in 1990 was het aantal gedaald tot 129. De waterschappen bestaan al eeuwen, maar zijn in de loop van de tijd uitgegroeid tot moderne overheidsorganisaties. Enkele waterschappen bestaan nog onder hun historische naam: (hoog)heemraadschap of polderdistrict.

Reageer op dit artikel