nieuws

Aansprakelijkheid van de fabrikant is wassen neus

bouwbreed

De productaansprakelijkheid van de fabrikant biedt volgens Aboma-directeur ir. C.K. Pasmooij onvoldoende waarborg voor de veiligheid van bouwmachines. In ellenlange handleidingen hebben fabrikanten zich veelal zorgvuldig tegen schadeclaims ingedekt. “De machine hoort impliciet veilig te zijn”, zegt Pasmooij in reactie op uitspraken van A. van Loon van BMWT in Cobouw van dinsdag j.l. In tegenstelling tot de behartiger van leveranciersbelangen ontleent Pasmooij aan de aansprakelijkheid van de fabrikant geen waarborg voor de kwaliteit en veiligheid van de machine.

“Dat haal je de koekoek”, zegt Pasmooij over wat gebruikers van de fabrikant allemaal wel en niet met de machine mogen doen. “Als je weet hoe het op de bouwplaats toegaat. Daar is echt geen tijd om handleidingen te raadplegen.”

Uitgebreide handleidingen dienen de fabrikant bij aansprakelijkheidsprocedures: “Want de gebruiker heeft altijd wel ergens geen rekening mee gehouden.” Daarmee neemt de Aboma-directeur krachtig stelling tegen het standpunt van BMWT dat de leverancier het beste in staat zou zijn de machine te keuren. Pasmooij heeft geen boodschap aan de exclusieve kennis van leveranciers van merkspecifieke besturingstechnieken: “Aboma keurt een machine op zijn impliciete veilige constructie.”

Pasmooij heeft overigens de indruk dat fabrikanten zich meer aan de kwaliteit en veiligheid van hun product gelegen laten liggen dan de leveranciers. “Die zijn voornamelijk in omzet geinteresseerd.”

Turbulentie

Er is veel turbulentie op de keuringsmarkt. Het hele veld van veiligheidskeuringen staat op de tocht. Multinationale ondernemingen ruiken hun kans nu de verplichte keuringen onder invloed van Europese regelgeving toe zijn aan een herziening die een einde zal maken aan de monopoliepositie van de door het ministerie aangewezen keuringsinstellingen.

Op zoek naar niches storten de nieuwkomers zich op de markt van periodieke keuringen. Door prijsdumping worden gevestigde belangen verdrongen.

“Ze kopen marktaandeel”, constateert Pasmooij. “Dat geven ze ook toe”, vult hij aan, overigens zonder met naam en toenaam te willen zeggen om welke bedrijven het gaat. Pasmooij zegt er “ook last van te hebben”, maar bedoelt ongetwijfeld iets anders dan Van Loon die in prijsdumping aanleiding ziet een vraagteken te zetten achter de onafhankelijkheid van keuringsinstellingen die zich als zodanig afficheren.

Niet de onafhankelijkheid van geaccrediteerde keuringsbedrijven is in het geding. Nee, de grootste bedreiging van prijsdumping is aantasting van de kwaliteit van de keuringen, wil de directeur van Aboma ermee zeggen.

“De hoogte van de tarieven hangt samen met de kwaliteit van de keuringen. Wij doen in ieder geval niet mee aan prijsdumping. Onze tarieven kunnen niet omlaag want dan gaan we failliet.”

Lik op stuk

Pasmooij benadrukt dat Aboma een stichting is zonder winstoogmerk en geeft Van Loon lik op stuk met de verwijzing naar diens uitspraak dat “de uitkomst van een veiligheidskeuring tevens een reparatieadvies is”.

“Dat zijn z’n eigen woorden en daar zet ik een groot vraagteken achter wat betreft de beweerde onafhankelijkheid van het BMWT-keur. Waarom zou een fabrikant z’n eigen machines willen keuren?”, zegt hij met enige retoriek.

Op het malicieuze af, zo zou het bezwaar van Van Loon kunnen worden opgevat, als zouden keuringsinstellingen als Aboma zelf geen enkele controle op de kwaliteit van de uitgevoerde keuringen kennen. Pasmooij: “Dat is een volstrekt onterechte snier aan ons adres. Wij worden zeer scherp beoordeeld door de Raad voor de Accredidatie en door de klanten niet te vergeten. We zijn verplicht een klachtenregister bij te houden. Bij de jaarlijkse audit worden we helemaal binnenste buiten gekeerd.”

Voordat de herziening van de regelgeving zijn beslag heeft gekregen zullen nog harde noten worden gekraakt. De belangen zijn groot. Pasmooij wil het achterste van zijn tong niet laten zien, maar uit werkgelegenheidscijfers en ramingen van de omvang van het materieelpark kan worden afgeleid dat de totale keuringsmarkt vele tientallen miljoenen groot is.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels