nieuws

Nederland integreert milieubehoud meer dan Duitsland

bouwbreed

Milieubehoud speelt voor Nederlandse bedrijven een relatief belangrijkere rol bij de inrichting van de productie dan voor Duitse ondernemingen. Duitse bedrijven beschouwen het milieu meer als een probleem dat los staat van het productieproces. Dit blijkt uit een vergelijking die de Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) van de Universiteit van Amsterdam heeft gemaakt in opdracht van de Europese Commissie. Een belangrijk verschil zien de onderzoekers in de uitvoering van het nationale milieubeleid. In tegenstelling tot de bondsrepubliek richt het Nederlandse milieubeleid zich op het integreren van milieudoelstellingen in de bedrijfsvoering.

Dit gebeurt onder meer door bedrijven zelf de verantwoordelijkheid te geven voor het opstellen van milieuplannen. De Duitse milieupolitiek richt zich van oudsher meer op standaarden en normen voor emissies van vervuilende stoffen. Volgens de stichting heeft het verschil in aanpak gevolgen voor het gedrag van bedrijven. Het Nederlandse bedrijfsleven beschouwt milieu-investeringen niet als aparte investeringen. Dit leidt er volgens SEO toe dat milieuverbetering niet als doel op zich van een investering wordt gezien, hoewel het wel meegewogen wordt in de investeringsbeslissing.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels