nieuws

Illegaliteit rukt op in sanering bodem

bouwbreed

Bodemsanering biedt mogelijkheden tot illegaal handelen en die mogelijkheden worden daadwerkelijk gebruikt. Het toezicht bij de verwijdering en toepassing van vervuilde grond moet dan ook verbeteren.

Dat meldt de Inspectie Milieuhygiene na onderzoek in de provincies Gelderland, Utrecht en Noord- en Zuid-Holland. Minister De Boer wil de bevindingen op korte termijn bespreken met de betrokken overheden.

Het onderzoek van de inspectie vond plaats in het najaar van 1995 en de eerste helft van 1996. Het ging daarbij vooral om gevallen van bodemsanering in eigen beheer. Voor 1 januari 1995 konden particuliere saneerders na het ontvangen van de vergunningen vrij in eigen beheer de bodem schoonmaken. Sinds die datum moeten zij plannen voor het weggraven of het verplaatsen van vervuilde grond melden. Het gaat hierbij om werken die niet via de provincia-

le bodemsaneringsrogramma’s worden betaald. De inspectie zocht 25 gevallen van verondersteld onjuist handelen nader uit. In 16 kwesties kwamen inderdaad fouten aan het licht en bleven in 6 zaken vraagtekens bestaan. Te denken valt hier aan hergebruik van grond inplaats van stort of reiniging en aan (tussen)opslag zonder toereikende vergunning en afgifte aan een verwerker zonder passende vergunning volgens de Wet milieubeheer. Ook illegale menging bij tussenopslag kwam voor.

Verstrengeling

De inspectie noemt illegale handelingen met vervuilde grond eenvoudig uit te voeren. Saneringen vergen bijvoorbeeld veel administratieve handelingen. Verstrengeling van belangen werkt daarbij onjuiste verwijdering in de hand. Niet zelden houdt een partij de hele saneringsketen in de hand. Bijvoorbeeld gemeenten ke als bevoegd gezag in botsing komen met de Woningwet en de Wet milieubeheer wanneer het plaatselijke bestuur ook belangen heeft als projectontwikkelaar en/of als eigenaar van de grond en tegelijk betrokken is bij de feitelijke uitvoering van het werk.

Ook in gevallen waarin de belangen over meerdere partijen zijn verdeeld blijkt de financiele afhankelijkheid van de betrokkenen soms erg groot. De politie noemt op diens beurt de juridische bewijslast van illegale handelingen vaak een probleem.

De winst die illegale handelingen met vervuilde grond opleveren blijkt volgens de inspectie uitermate aantrekkelijk. De kosten van verwijdering zijn immers hoog. De kans op dergelijke handelingen lijkt zich vooral voor te doen bij een combinatie van saneren en bouwen omdat het geldelijke verlies bij tegenvallers fors kan oplopen. Niet altijd beschikt bijvoorbeeld het bevoegd gezag over voldoende kennis van de bijbehorende regels terwijl in sommige gevallen bij dit gezag nog geen strategie voor de handhaving gereed lag. In de tussentijd volgt er weinig handhaving op grond die bij saneringen vrijkomt. Zo dat al gebeurt werken de betrokken diensten nog onvoldoende samen. Controle blijft veelal beperkt tot de administratie zodat er onvoldoende zicht komt op wat zich in de praktijk afspeelt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels