nieuws

Gedaagden twijfelen aan voortbestaan De Samenwerking

bouwbreed

Vertwijfeld bleven P. Bos, directeur Woningbouwvereniging De Samenwerking, en zijn advocaat achter. Tijdens het gisteren gehouden kort geding tegen het ministerie van VROM en de gemeente Capelle aan den IJssel werd door advocaten van deze twee partijen sterk getwijfeld aan de levensvatbaarheid van de corporatie.

“Het is inderdaad moeilijk aan de buitenwacht uit te leggen waarom het gaat,” beaamde Bos na afloop van de zitting in de Rotterdamse rechtbank. “Het gaat om afspraken die wij midden jaren tachtig hebben gemaakt met het ministerie en de gemeente Capelle. Deze zogenaamde saneringsovereenkomst wordt niet nagekomen en daarom eisen we f. 194,6 miljoen. In de overeenkomst was afgesproken om de corporatie weer gezond te maken.”

De Capelse woningcorporatie, die zo’n 2800 huurwoningen beheert, verkeert in grote problemen. De Samenwerking dreigt naar eigen zeggen de komende jaren tegen een tekort aan te lopen van f. 350 miljoen. De algemene bedrijfsreserves lieten over vorig jaar een negatief saldo van f. 43 miljoen zien.

De Samenwerking is eind 1988 ontstaan na een verplichte fusie van twee noodlijdende corporaties. Voor de financiele gezondmaking werden door VROM en de gemeente Capelle een renteloze lening verstrekt van totaal bijna f. 15 miljoen. “En daar bleef het bij,” stelde mr. Kronner, advocaat van De Samenwerking, gisteren in zijn betoog. “Zo helpt de gemeente niet bij de herfinanciering. Deze corporatie heeft een groot aantal leningen (voor dynamische kostprijs-woningen/red) afgesloten in het verleden met rentepercentages die liggen op 12. De ING Bank heeft ons voorgerekend dat het opnieuw afsluiten per saldo f. 60 miljoen oplevert. Hedging, het afvlakken van rentepieken, is niet ongebruikelijk. Alleen de gemeente Capelle meent dat zij een fors risico loopt en weigert daarom mee te werken.”.

Het Fonds

“Het kan niet zo zijn dat de staat een noodlijdende corporatie voor altijd op de been moet houden,” betoogde advocate mr. A. van de Kragt namens VROM. “Tot nu toe leunt De Samenwerking alleen maar achterover en zegt ‘overheid, maak ons weer gezond’.”

De advocate van Capelle aan den IJssel, mr. Schrijvers, ging nog een stap verder. Zij vond het onzin dat De Samenwerking maar door blijft doorgaan over historische verantwoordelijkheden.

“Ze durven gewoon niet naar het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, omdat ze weten dat ze geen levensvastbare corporatie zijn.”

Reeds maanden eisen VROM en de gemeente dat de noodlijdende corporatie een saneringsverzoek moet indienen bij het Centraal Fonds. Van de Kragt: “Het fonds is door de sector opgezet om minder draagkrachtige corporaties te helpen.”

Samenwerking wijst dit van de hand. Het fonds wordt gevoed door alle corporaties in Nederland. Een financiele bijdrage van het fonds is dus een sigaar uit eigen doos, uiteindelijk betaald door alle huurders in Nederland, zo redeneert de Capelse corporatie. Onder dwang is toch op 14 juni een aanvraag ingediend. Van de Kragt: “Het is een demagogische benadering als wordt gezegd dat de huurder dit moet betalen. In het fonds zit ook overheidsgeld.” Kronner: “Maar door naar het fonds te gaan, blijft het falen van rijk en gemeente buiten schot.”

Brutering

Volgens Bos van De Samenwerking is de gang naar de rechter geen aanleiding voor andere noodlijdende corporaties om hetzelfde te doen. De meeste andere woningbouwverenigingen zitten niet zo diep in de schulden, op een paar uitzonderingen na, zoals WBL.

Andere corporaties hebben de bezuinigingen ke overleven dankzij voldoende reservekapitaal als gevolg van de Bruteringsoperatie. Het leverde De Samenwerking f. 75 miljoen op. Bos: “Maar onze lasten bedragen per jaar 33 miljoen, terwijl er aan huur jaarlijks circa 17 miljoen binnenkomt.”

Het Centraal Fonds kan wel naar het rijk stappen om een deel van de saneringskosten te verhalen. Na de zomer vindt er bijvoorbeeld overleg plaats tussen de voorzitter van het fonds, ir. J.M. Koopman, en Vrom over een bijdrage van minimaal f. 40 miljoen om de sanering van WBL tot een goed eind te brengen. De totale kosten van deze operatie bedragen f. 100 miljoen.

Rechtbankpresident mr. J. Mendlik doet op 15 augustus uitspraak over de zaak van De Samenwerking.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels