nieuws

Boek biedt voorbeelden toepassing Bouwbesluit

bouwbreed

Bij uitgeverij ten Hagen en Stam te Den Haag is het ‘Praktijkboek Bouwbesluit grotere werken’ verschenen. Het biedt een aantal praktische voorbeelden van de toepassing van het Bouwbesluit en kan als leidraad dienen bij het aanvragen van een bouwvergunning.

De titel ‘Praktijkboek Bouwbesluit grotere werken’ zou de suggestie ke wekken, dat er een Bouwbesluit+ bestaat voor grotere en een voor kleinere werken. Die suggestie wordt nog versterkt door het bestaan van het rapport ‘Praktijktoepassing Bouwbesluit en de bouwaanvraag van kleinere bouwwerken’ (SBR 309, uitgegeven door de Stichting Bouwresearch te Rotterdam). Er is echter maar een Bouwbesluit, en beide uitgaven hebben dan ook veel gemeen. Er is wel een verschil. In de uitgave van de Stichting Bouwresearch staan voorbeelden van kleinere werken, zoals het plaatsen van een dakkapel, het verbouwen van een winkel en het bouwen van twee woningen onder een kap. In het boek van ten Hagen en Stam, dat in samenwerking met de Stichting Bouwresearch tot stand is gekomen, staan voorbeelden van grotere bouwwerken, zoals de bouw van een industriehal en een ‘megawoning’.

Wijzigingen opgenomen

Het ‘Praktijkboek Bouwbesluit grotere werken’ bestaat uit drie delen in een band. Het eerste en derde zijn in beginsel gelijk aan dezelfde delen van de SBR-uitgave. Er staan in het ‘Praktijkboek Bouwbesluit grotere werken’ zelfs schema’s voor vergunningvrije en meldingsplichtige werken, hoewel dat bij grotere werken zelden voor zal komen. Er zijn wel wijzigingen opgenomen die van kracht zijn geworden na het verschijnen van de SBR-uitgave. Het gaat daarbij om de energieprestatie (EP) en de aanpassing van de Woningwet aan de Algemene Wet Bestuursrecht. In deel 2 zijn de wijzigingen alleen doorgevoerd in voorbeeld 1 (de bouw van een complex met portieketagewoningen) en voorbeeld 3 (een industriegebouw voorzien van een kantoor).

Stroomschema’s

In de stroomschema’s voorin het ‘Praktijkboek Bouwbesluit grotere werken’ is alles opgenomen, wat van direct belang is voor de aanvraag van een bouwvergunning of de melding van een bouwplan. De stappenplannen zijn niet bedoeld als leidraad bij het ambtelijk toetsen. Er staan in de bouwverordening namelijk ook voorschriften voor onder meer de ingebruikneming en het aanvragen van een woonvergunning. Bovendien moet rekening worden gehouden met andere wetten, zoals de Milieuwet en de Arbowet. De schema’s geven echter wel alle stappen die gezet moeten worden door de aanvrager van een bouwvergunning of aanmelder van een bouwplan. De stappen in de schema’s zijn genummerd, bij elke stap wordt een toelichting gegeven. Bij de voorbeelden is steeds een toetsingsrapport opgenomen. Het boek besluit met enkele bijlagen, onder andere een overzicht van begrippen in het Bouwbesluit en een lijst met adressen van organisaties.

Het ‘Praktijkboek Bouwbesluit grotere bouwwerken’ kost f. 195 en is te bestellen bij Ten Hagen en Stam BV, telefoon 070 3222994, of bij de boekhandel (ISBN 90 70011 28 X).

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels