nieuws

Deventer saneert vervuilde Raambuurt

bouwbreed

Tauw Milieu uit Deventer en Heidemij Realisatie uit Waalwijk zijn begonnen met de sanering van de bodem onder de Raambuurt in Deventer. De te oplevering gebeurt halverwege 1998. De totale kosten bedragen f. 40 miljoen. De provincie Overijssel kocht voor om en nabij f. 20 miljoen de kosten voor nazorg af. De gemeente Deventer ruim f. 3,6 miljoen in de stadsvernieuwing in de Raambuurt.

De Overijsselse gedeputeerde H. Kemperman rekende op een bijeenkomst in Deventer voor dat het rijk 90 procent van de saneringskosten betaald. De provincie en de gemeente betalen respectievelijk 2,5 en 7,5 procent. Een gasfabriek en een ijzergieterij veroorzaakten de grootste vervuiling. Beide bedrijven bestaan niet meer en komen dus niet meer voor verhaal in aanmerking. Op de locatie zijn echter nog andere bedrijven gevestigd. Die worden wel aangesproken op de aangetroffen verontreinigingen die met hun activiteiten verband houden. Het ligt in de bedoeling zo’n zes grotere bedrijven te verplaatsen. Alleen (ambachtelijke) ondernemingen die geen verkeer aantrekken ke in de Raambuurt blijven. Halverwege dit jaar zal de eerste uit de reeks verhuizen.

Woningen

De Raambuurt telt ongeveer 115 woningen waarvan het grootste deel in de jaren dertig werd gebouwd. De particuliere woningen werden na de ontdekking van de vervuiling in het begin van de jaren tachtig nagenoeg waardeloos. De gemeente richtte nadien een fonds op dat inmiddels zo’n 60 woningen opkocht. Het ligt in de bedoeling dat ruim 70 procent van de bestaande bebouwing na een eventuele verbetering behouden blijft. Het restant maakt plaats voor nieuwbouw. In het verlengde van de sanering vernieuwt de gemeente de riolering. De bodem rond de te behouden woningen wordt tot aan de muren weggegraven. Afgraving gebeurt tot op een diepte van 1.20 meter en op de plaats waar de nieuwe riolering komt tot een diepte van 3.50 meter. Op een laag geotextiel komt vervolgens een regulerende laag van 20 centimeter grof zand en een meter schone grond. Bronbemaling voorkomt het opstijgen van vervuild grondwater. Het afgevoerde water passeert voor lozing een reinigingsinstallatie. De bemaling sterkt zich uit over een diepte van 2 tot 5 meter. Tauw zoekt naar mogelijkheden het diepere grondwater te beheersen.

De sanering omvat het gebied tussen de Sluisstraat, Emmastraat, Kazernestraat en de Buitengracht. De sanering van de Raambuurt bestaat uit twee delen. Het eerste moet de verontreiniging van de gasfabriek en de gieterij verwijderen; het tweede de vervuiling in de bedrijfsterreinen in de Raambuurt. De sanering van de woongebieden gebeurt in fasen van elk twaalf weken. Het ministerie van VROM, de provincie Overijssel en de gemeente Deventer tekenden op 27 november 1995 de overeenkomst voor de aanpak.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels