nieuws

Relatie opbouwwerk en volkshuisvesting

bouwbreed

Dr. W.G.J. Duyvendak is benoemd tot bijzonder hoogleraar Wetenschappelijke Grondslagen van het Opbouwwerk aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De NCIV koepel voor woningcorporaties en de dr. Gradus Hendriks Stichting hebben hem voorgedragen. Het NCIV treedt de komende jaren op als hoofdsponsor.

De nieuwe hoogleraar zal zich nadrukkelijk richten op de verbanden tussen volkshuisvesting en opbouwwerk. Duyvendak studeerde sociologie en filosofie in Groningen en Parijs. Hij zal in zijn werk de nadruk leggen op het onderzoek naar de multiculturele samenleving.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels