nieuws

Orderportefeuille van schilders slinkt

bouwbreed

De orderportefeuille van schildersbedrijven was in het eerste kwartaal van 1996 een stuk kleiner dan in dezelfde periode van vorig jaar. Gemiddeld lag er maar liefst 20 procent minder werk op de plank.

Dat blijkt uit de Economische Barometer, de conjunctuurenquete die het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) ieder kwartaal uitvoert in opdracht van het Bedrijfschap Schildersbedrijf.

De fors teruglopende conjunctuur geldt zowel voor het onderhouds- als voor het nieuwbouwschilderwerk. Alleen de kleine sector metaalconservering vormt met een stijging een uitzondering.

Het EIB constateert echter tevens dat de vooruitzichten voor het tweede kwartaal niet negatief zijn. Zowel in het onderhoud als in de metaalconservering verwachten de responderende bedrijven namelijk een lichte omzetstijging. In de nieuwbouw wordt op een stabilisatie gerekend.

Vooral voor de onderhoudssector in de bouw, de belangrijkste sector voor schilders, verwacht het EIB nog een redelijk groeiperspectief. Er wordt voor deze sector rekening gehouden met een omzetstijging van 2,9 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De kleinere orderportefeuille wijt het EIB vooralsnog aan het aanhoudende koude weer in het voorjaar. Daardoor kan het zijn dat opdrachtgevers terughoudend zijn geweest met het geven van opdrachten.

Het EIB ziet ook in andere conjunctuur-indicatoren ook geen tekenen die erop wijzen dat de groei voor schildersbedrijven helemaal wegvalt of omslaat in een daling.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels