nieuws

Hengelo moet in kader Vinex bouwtempo gaan opvoeren

bouwbreed

In Hengelo moeten tot 2005 tussen 640 en 1095 woningen per jaar worden gebouwd. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan de Vinex-akkoorden. Hierin is afgesproken dat in Hengelo tussen 1995 en 2005 4087 huizen worden gebouwd. Om aan de eisen te voldoen is voor de korte termijn een inhaalslag noodzakelijk en moet het bouwtempo worden opgevoerd.

Dit blijkt uit het rapport ‘Planning en programmering nieuwbouw en woningverbetering 1997-1999’ van de dienst Stadsontwikkeling. “De piek in het woningbouwprogramma komt tussen 1996 en 2000 te liggen”, aldus het rapport. Na 2000 bouwt Hengelo nog circa 500 woningen per jaar.

“De gehanteerde planning ging uit van een netto toename van 680 woningen. In 1995 is dat niet gehaald. Voor 1996 kan er nu reeds vrij goed worden ingeschat wat er zal worden opgeleverd en ook dan is er sprake van achterstand in de groei van de woningvoorraad en een tegenvallend bouwtempo”, aldus het rapport. Om de achterstand in te halen moet het bouwtempo de komende jaren worden verhoogd.

Aanvankelijk ging de dienst Stadsontwikkeling er vanuit dat er minder behoefte aan nieuwe woningen was, maar doordat het aantal alleenstaanden groeit, is er toch sprake van dat in Hengelo flink moet worden gebouwd. Op korte termijn heeft de gemeente 800 woningen nodig.

Dit komt niet alleen door het groeiende aantal alleenstaanden, maar ook door de komst van vluchtelingen en de sanering van woningen.

Leegstand

De dienst Stadsontwikkeling verwacht dat de behoefte aan koopwoningen sterk zal groeien. Dit gaat vooral ten koste van de duurdere huurwoningen. Van de woningzoekenden is 45 procent geinteresseerd in een vrijstaande woning, terwijl 39 procent op zoek is naar een twee onder een kap woning. Ook seniorenwoningen en premiekoopwoningen zijn zeer in trek. Het gaat hierbij vooral om duurdere koophuizen met een groot oppervlak. Daarom wil de gemeente alleen op beperkte schaal koopwoningen bouwen in de prijsklasse tot f. 175.000.

Duurdere huurwoningen komen steeds vaker leeg te staan in Hengelo. Daarom stellen de samenstellers van het rapport voor deze te verkopen. Uit de opbrengsten hiervan ke dan de huren in bestaande en nieuwe sociale huurcomplexen worden verlaagd. Om dit te bereiken wordt ook geld uit het Volkshuisvestingsfonds gebruikt. In dit fonds zit f. 12 miljoen. Het is afkomstig uit de verkoop van woningen die in het bezit van de gemeente waren. Jaarlijks is f. 900.000 uit het fonds beschikbaar voor poen in de sociale woningbouw.

Het aantal woningen dat in Hengelo moet worden opgeknapt is relatief klein. Het voornaamste po is Tuindorp ’t Lansink. Hier worden de komende vijf jaar 200 woningen aangepakt. Het gaat onder meer om bouwtechnische verbeteringen aan casco, warmte-isolatie en technische installaties.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels