nieuws

Inbrekersgilde richt zich op bouwnijverheid

bouwbreed

Het hele jaar door, vooral ’s avonds en ’s nachts, wordt er ingebroken. Geld, gereedschap en fax- en computerapparatuur zijn het meest in trek. De slachtoffers zijn vaak op elektronische of technische wijze beveiligd, maar het niveau als de kwaliteit van beveiliging laten te wensen over. De inbrekers gaan vaak uiterst geraffineerd en planmatig te werk, zowel bij de voorbereiding als de uitvoering. Na de groothandel, autobranche en de industrie richt de aandacht van het inbrekersgilde zich op de bouwnijverheid en installatiebedrijven.

Dat blijkt uit een recent onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie.

Van de resultaten van het onderzoek is een samenvatting verschenen onder de titel ‘Inbraak in bedrijven. Daders, aangiften en slachtoffers onderzocht’. Het onderzoek omvat een analyse van bijna duizend processen-verbaal van aangifte, een enquete onder de benadeelde bedrijven en interviews met ruim tachtig inbrekers. Eindelijk ook eens aandacht voor het bedrijfsleven, dat nog meer last heeft van criminaliteit dan particulieren. Het gaat om honderden miljoenen per jaar.

De praktijk

Hoe gaan de inbrekers te werk? Meestal verschaffen de daders zich toegang door het verbreken, forceren, losrukken of inslaan van ramen en/of deuren. Daarbij wordt vaak gebruik gemaakt van een koevoet, breekijzer of schroevedraaier. Over het algemeen werken de daders met handschoenen en proberen zij de braakschade zoveel mogelijk te beperken.

Het hele jaar door, vooral in de weekeinden, wordt van alles gestolen. Contant geld heeft de voorkeur, terwijl de belangstelling voor met name faxapparatuur en gereedschap ook groot is. Bij de keuze voor een object laten inbrekers zich vooral leiden door situering en type buit. Zij opereren het liefst op terreinen ver van woningen.

De diefstal wordt overwegend ontdekt door mensen die bij het bedrijf werken of in een enkel geval een schoonmaker. Een alarmcentrale of een beveiligingsbeambte spelen bijna geen rol bij de ontdekking, zo heeft het onderzoek uitgewezen.

Wordt er dan onvoldoende aan beveiliging gedaan? Ja en nee. De beveiliging van bedrijfsgebouwen is overwegend goed tot zeer goed, maar dat kan niet worden gezegd van bedrijfsterreinen.

Aan de organisatie van de beveiliging ligt het ook niet. Veel bedrijven hebben een beveiligingsplan en werknemers zijn geinstrueerd in het voorkomen van criminaliteit. Verder gaan werknemers over het algemeen zorgvuldig om met de beveiligingsvoorschriften.

Beveiligingsmaatregelen

En toch wordt er zoveel gestolen. Beveiligingsmaatregelen blijken de meeste inbrekers er niet of nauwelijks van te ke weerhouden hun slag te slaan. Ongeveer tweederde van de ondervraagde daders beschouwt een luid alarm niet als een onoverkomelijke barriere. De buit is vaak al binnen voor op het alarm wordt gereageerd. Stil alarm is voor de helft van de ondervraagden evenmin een probleem. Terreinafscheidingen vinden zij een ‘makkie’, evenals versterkt hang- en sluitwerk. Verlichting en camera’s houden hen evenmin af van de buit. Slechts vijftien procent van de ondervraagden ziet beveiligingsmensen als een lastige factor en driekwart vindt het zelfs een gemakkelijk te omzeilen hindernis. Een citaat: ‘Ik vind die beveiliging gewoon flauwekul. Dat is gewoon weggegooid geld’.

Een portier vinden inbrekers wel lastig, evenals honden (‘Ten eerste zie je die beesten niet aankomen en als ze er zijn, gaan ze te keer als een blikken emmer.’).

Desgevraagd zeiden de inbrekers dat zij bewaking met honden, al dan niet in combinatie met portiers, en stil alarm de beste beveiliging vinden.

Zolang er afnemers zijn zal er worden gestolen. Na de inbraak zorgt ongeveer driekwart van de inbrekers ervoor dat de buit bij een heler terechtkomt, bij ruim vijftig procent een vaste heler. Het geld wordt vervolgens in de eerste plaats besteed aan een luxueus leventje, drugs en in mindere mate aan uitgaan.

Aanbevelingen

Het rapport eindigt met zestien aanbevelingen. Aanbevolen worden onder meer portiers en waakhonden, stil alarm, inbraak werende ramen en deuren, betere surveillance door politie en beveiligingsmensen. In de meeste gevallen zijn meerdere organisaties betrokken bij de beveiliging. Omdat op dit gebied geldt dat een ketting zo zwak is als de zwakste schakel, moet bij bedrijfsbeveiliging worden samengewerkt, met name door de bedrijven, gemeente, politie, particuliere beveiligers en verzekeraars.

Op het gebied van bedrijfsbeveiliging valt nog heel wat te doen. Zes jaar geleden werd de directe schade voor de bouwbranche als gevolg van criminaliteit geschat op 284 miljoen per jaar.

Inbraak komt het meest voor, maar vandalisme scoort ook hoog. Vooral de bedrijfsleider, uitvoerder, het bedrijfsbureau en het management worden geconfronteerd met gevolgen van criminaliteit.

Het aanbrengen van voldoende sloten, grendels en alarminstallaties lost het probleem niet op. Naast kennis van beveiligingsprodukten is nodig een degelijke analyse van criminele risico’s, kennis over logistiek management en organisatiedeskundigheid. En wat misschien wel het belangrijkste is: betrokkenheid van de medewerkers.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels