nieuws

GS Zeeland akkoord met dijkverbetering

bouwbreed

Gedeputeerde Staten van Zeeland zijn akkoord gegaan met de dijkverbetering rond de Buitenhaven in Vlissingen. Vorig jaar is het aansluitend gedeelte ter hoogte van de veerfuik als Deltawerk uitgevoerd. Volgend jaar zal het gedeelte bij de sluizen van Vlissingen worden aangepast.

Voor de verbetering moet ook de binnendijkse riolering worden vernieuwd, die onder de nieuwe dijk komt te liggen. Deze wordt tevens aangesloten op de hoofdriolering.

Over een lengte van 100 meter zal de verhoging van de dijk tijdelijk worden uitgevoerd door het aanbrengen van een kleikap op de kruin. Het gaat hier om het met olie vervuilde dijkvak ter hoogte van de Olie Terminal Vlissingen (OTV). Sanering van dit stuk grond valt niet onder de Interimwet bodemsanering, maar onder door derden, in dit geval OTV, te betalen saneringen. In een gerechtelijke procedure tussen de Staat en OTV is het bedrijf door de rechter aansprakelijk gesteld voor de verontreiniging en moet het tot sanering overgaan. OTV is tegen dat vonnis in hoger beroep gegaan.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels