nieuws

Woningbouw Laakhaven

bouwbreed Premium

door rapport dichterbij

Er is geen behoefte aan kantoren en showrooms in het Haagse Laakhavengebied. Er moet dan ook een andere bestemming voor de locatie worden gezocht. Dat daarbij het oude woningbouwplan waar wethouder Van de Laar onlangs over struikelde uit de kast wordt gehaald, is niet ondenkbeeldig. Projectontwikkelaar Devco zegt in een reactie ‘rustig af te wachten’.

Hans Ouwerkerk

Drie externe bureau’s te weten Twijnstra Gudde, Berenschot en de Brauw Blackstone hebben zich gebogen over het Laakhaven-debacle dat leidde tot de val van wethouder Van Laar van Economische Zaken. Immers, Van Laar had zonder daarover de gemeenteraad te informeren het oorspronkelijke plan gewijzigd door kantoren te vervangen door zo’n 400 woningen. Dit was in nauwe samenwerking met poontwikkelaar Devco gebeurd.

Geen afnemers

Die wijziging was al ingegeven door het feit dat er voor de kantoren geen afnemers te vinden waren. “En we hebben echt alles uit de kast gehaald om ze te vinden”, aldus Van Doorn die zijn gelijk nu door de rapportages van de externe bureau’s bevestigd ziet.

De opvolger van Van Laar, A. Verkerk, presenteerde gisteren de drie rapporten. Althans twee van de drie. De derde, die van de Brauw Blackstone handelt over de juridische positie van de gemeente ten opzichte van de partijen die voorbereidingskosten voor de woningbouwplannen hebben gemaakt. Deze rapportage wordt niet openbaar gemaakt.

Twijnstra Gudde stelt in de nota dat zowel op de midden- als de lange termijn er geen kantoorruimte in dat gebied zal worden afgezet. “Overall bezien concluderen wij dat beter gezocht kan worden naar alternatieve functies, waarbij een woonfunctie de meest reele gegadigde lijkt.”

Bestuurlijke fouten

Berenschot is in zijn rapportage dieper ingegaan op de bestuurlijke fouten die zijn gemaakt. Volgens het adviesbureau is er een slechte communicatie geweest tussen de voormalige diensten Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling en Bouwen en Wonen. Beide diensten zijn inmiddels gefuseerd.

Verkerk voegt er aan toe dat de betrokken ambtenaren onvoldoende als “overheidsdienaar” hebben gefunctioneerd. “Er is onvoldoende steun van de ambtenaren aan het bestuur geweest. De ambtelijke hulpvaardigheid gaan we dan ook door middel van cursussen verbeteren”, aldus Verkerk die spreekt van een “zorgwekkende zaak die niet meer mag gebeuren”.

Dat de affaire gevolgen heeft voor de toekomst van het Laakhavengebied mag duidelijk zijn. Vragen over hoe die toekomst er nu uit gaat zien wenste Verkerk vooralsnog niet te beantwoorden.

“Het is aan de raadscommissie die nu moet bepalen wat er met de conclusies van de rapportages zal worden gedaan”, aldus een voorzichtige Verkerk. Wel zal hij op korte termijn contact met betrokken marktpartijen opnemen. “We zullen dat contact intensief oppakken.”

Benieuwd

Devco-directeur Van Doorn: “Ik ben benieuwd. Ik wacht het af. Van de zijde van de gemeente heb ik tot op heden nog niets vernomen. In mijn contract staat trouwens dat ik voor 1 januari 1997 moet gaan bouwen. Er ligt een brief klaar waarin ik benadruk dat ik buiten mijn schuld om niet in staat ben geweest mij aan het contract te houden.”

Een woordvoerder van de gemeente laat desgevraagd weten dat Van Doorn “nog deze week” een bericht van uitstel zal ontvangen. “Je moet blijkbaar alles van de pers horen”, klinkt het droogjes van de zijde van de projectontwikkelaar Devco.

Reageer op dit artikel