nieuws

Voorlichting om niet het onmogelijke te verlangen ‘Bouwen is een vak, opdracht geven ook’

bouwbreed

Het werk is vandaag begonnen, maar moest gisteren eigenlijk al klaar zijn. Ieder bouwbedrijf kent die irritante tijdsdruk. En ook de bijzondere, gevoelige relatie met opdrachtgevers. Die willen, als de bouw aan de gang is, nog wel eens irreele wensen hebben.

Om de opdrachtgevers meer inzicht in het bouwproces te geven, is Ingenieursbureau Stevens en Van Dijck BV te Zoetermeer overgegaan tot uitvoerige voorlichting aan zijn klanten. Hierdoor ke deze hun verlangens en wensen beter en eerder kenbaar maken in het overleg met adviseurs, architecten en aannemers en meer sturend optreden.

“Echt niet overbodig”, zegt Paul Stevens (45), een der twee directeuren. “Er zijn nog altijd opdrachtgevers die bouwprocessen op een onmogelijke wijze willen beinvloeden en verkorten. Die een bouw waarvoor bijvoorbeeld achttien maanden staat, in veertien maanden willen proppen. Dat komt het bouwproces zelf, de kwaliteit en de kosten natuurlijk niet ten goede. Bouwen is een vak, maar opdracht geven ook.”

Teleurstellingen

“Voor van alles zijn tegenwoordig diploma’s nodig, wordt men opgeleid, ook in de bouw, alleen opdrachtgevers opereren vaak volkomen onwetend”, gaat hij vlot door. “Die mensen hebben hun eigen bedrijf of beroep, maar nemen door hun besluitvorming bij de realisatie van hun opdracht wel deel aan een complex bouwproces.”

“Vooral ook om hen te helpen structuur te krijgen in hun kennis van het bouwproces, teneinde zorgvuldige afwegingen te ke maken en de juiste beslissingen te nemen, wijden wij hen zo grondig mogelijk in. Dat voorkomt ook teleurstellingen.”

De opdrachtgever, stipuleert Stevens, moet telkens beslissingen nemen. Bij nieuwbouw of verbouw van de bedrijfshuisvesting of woning proberen diverse partijen hun belangen zeker te stellen. En diebelangen ke zelfs tegengesteld zijn: de architect wil een mooi gebouw maken, de opdrachtgever ook, maar wil toch optimaal gebruikscomfort, de aannemer wil er aan het eind nog iets aan overhouden en de onderaannemers hebben weer hun belangen betreffende productie, tijd en kosten.

Inzicht

“De opdrachtgevers hebben het meest last van wat wij noemen het voortschrijdend inzicht”, aldus Stevens. “Dat ontstaat als zij van tijd tot tijd op de bouwplaats gaan rondneuzen om hun nieuwe vestiging in aanbouw te verkennen. Tegelijk met dat groeiend inzicht komen zij dan nogal eens tot de conclusie, dat zij dingen anders hadden gewild: een gevel, een ingang, een hoogte, een raam, een pad, een inrit, een vleugel, de indeling, de materialen, de hele ligging, noem maar op.”

“Dat schept – afgezien van het feit dat er vaak natuurlijk niets meer te veranderen is – een onaangename situatie. Iedere aannemer weet daar van mee te praten. Beter is het dus de opdrachtgever vooraf inzicht te geven in wat hem geleverd wordt, hoe alles in zijn werk gaat en wie er allemaal bij betrokken zijn.”

“Ze worden er door ons in een speciale cursus van doordrongen, dat er voor de juiste voortgang van een bouwproces onomkeerbare besluiten gelden. We leren ze inzien, dat er aan al hun besluiten consequenties zitten, die niet ongedaan gemaakt ke worden.”

“Door onze voorlichtingscursussen voorkomen we ook, dat de opdrachtgever het gevoel heeft zich te moeten overleveren aan de pomanager, adviseurs en aannemers, op wie hij maar moet vertrouwen. De bouw heeft nogal een eigen cultuur, werkwijzen en jargon, waar buitenstaanders weinig van begrijpen. Daarmee willen wij hem vertrouwd maken.”

Aansturen

Stevens heeft zelf ruime ervaring met opdrachtgevers. Hij was directeur bij een ingenieursbureau in Leidschendam en leidt nu met zijn collega en dienstmakker Van Dijck een eigen bedrijf in bouwmanagement. Samen begonnen zij vijf jaar geleden en dit bedrijf groeide snel. Het heeft nu 25 werknemers.

“Overigens bestaat de opdrachtgever natuurlijk niet”, zegt Stevens. “Ze verschillen allemaal naar mate van kennis die ze hebben opgedaan. Wij confronteren de opdrachtgevers op onze cursus met een aantal deskundigen uit de markt, van verschillende disciplines.”

Het belang van goed opdrachtgeverschap en de juiste organisatie van het bouwproces is ook al onderkend op de Technische Universiteiten Delft en Twente, waar studenten in bouwmanagement worden opgeleid. Zij worden eveneens met alle aspecten van juist opdrachtgeverschap bekend gemaakt. Stevens treedt ook als docent en cursusleider op tijdens de driedaagse cursussen die hij op dit gebied samen met het Nederlands Studie Centrum heeft opgezet.

Vriendjes

Waar hij opdrachtgevers met nadruk voor waarschuwt zijn de verwikkelingen die ke optreden door het inschakelen van een bevriende architect, een vriendje uit de rotary, de golfclub of noem maar op.

“Vriendschappelijke gevoelens ke de onafhankelijke positie die men als opdrachtgever moet hebben in gevaar brengen. De zakelijke communicatie kan te wensen overlaten door die vriendschap. Er zijn op die manier hele mooie vriendschappen verloren gegaan”, weet Stevens. IIr. Paul Stevens: “mooie vriendschappen verloren zien gaan..”Foto: SvD

Reageer op dit artikel