nieuws

Vleuten: ‘Onbetrouwbaarheid overheden ter discussie’

bouwbreed

Niet de betrouwbaarheid, maar de onbetrouwbaarheid van overheden staat ter discussie. Dat is de mening van burgemeester Westra van Vleuten-De Meern over het kort geding dat zijn gemeente heeft gevoerd tegen de provincie Utrecht.

Inzet van het kort geding was het stopzetten van de procedure om Vleuten-De Meern op te laten gaan in de gemeente Utrecht. De verrassende move, door advocaat Koeman van de provincie hardnekkig fusie genoemd, toverde de provincie Utrecht uit de hoge hoed medio juni dit jaar.

Volgens Vleuten-De Meern was dat in tegenspraak tot alle afspraken die in het verleden zijn gemaakt. Daarin is steeds bevestigd dat de gemeente zelfstandig zou blijven voortbestaan. In eerste instantie gebeurde dat tijdens de onderhandelingen over het afstaan van zo’n 25% van het grondgebied van Vleuten-De Meern aan de stad Utrecht. Daardoor kon Utrecht op de nieuwe vinex-locatie Leidsche Rijn 20.000 woningen bouwen op eigen grondgebied. Vleuten-De Meern kon daardoor nog 10.000 woningen binnen de eigen grenzen bouwen.

Daarna, tot en met maart 1996, is telkens herbevestigd dat Vleuten-De Meern zelfstandig zou blijven.

Volgens de advocaat van de gemeente Otten maakt de provincie zich daarom schuldig aan een onrechtmatige daad jegens de gemeente. Hij waarschuwde daarbij tevens voor de effecten van de onzekere situatie die de provincie heeft gecreeerd door de discussie over annexatie te beginnen.

Teruggetrokken

“Vleuten-De Meern heeft een aantal vacatures voor functies speciaal ten behoeve van de Vinex-locatie. Twee goede kandidaten hebben zich inmiddels al teruggetrokken in verband met de onzekerheid. Daardoor heeft Vleuten-De Meern al vier ton moeten uitgeven aan externe adviseurs en interimmanagers”, aldus Otten. Hij vreesde dat als deze situatie blijft bestaan, de voortgang van Leidsche Rijn in gevaar kan komen.

Zijn opponent Koeman meende echter dat er geen sprake is van onrechtmatige daad. Hij wees erop dat gemeentelijk herindeling bij wet wordt geregeld, dus een zaak is van het de rijksoverheid en de Tweede Kamer. Ook vond hij dat nergens in het Vinex-uitvoeringscontract staat dat Vleuten-De Meern zelfstandig zal blijven.

Hij wees erop dat schaalvergroting nodig is voor Utrecht waardoor een ‘fusie’ gerechtvaardigd is. De term fusie kwam hem onmiddelijk op de cynische opmerking te staan of er dan over te praten is dat het gemeentehuis van de nieuwe gemeente in Vleuten-De Meern komt.

De rechter doet waarschijnlijk op 17 december uitspraak.

Reageer op dit artikel