nieuws

Verfindustrie blijft achter bij economische trend

bouwbreed Premium

De positieve tendensen in de Nederlandse economie lijken aan de verfindustrie voorbij te gaan. Afnemende afzet, krimpende marges en toenemende concurrentie zijn eerder begrippen die voor deze sector van toepassing zijn.

De voorzitter van de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF), mr. B.J.D. ten Doeschate, schetste gisteren tijdens de algemene ledenvergadering van de vereniging in Garderen een nogal somber beeld.

Ten Doeschate ziet drie redenen voor het feit dat de verfindustrie achterblijft. In de eerste plaats groeit de binnenlandse afzet nauwelijks meer, doordat de verwerkers zuiniger omgaan met de verfproducten. Men koopt scherper in en gebruikt betere applicatietechnieken. Bovendien is de kwaliteit van de producten steeds hoger zodat onderhoudscycli langer worden. Andere oorzaken zijn volgens Ten Doeschate de toenemende prijsconcurrentie door de overcapaciteit in binnen- en buitenland en de toenemende kosten door noodzakelijke arbo- en milieu-investeringen.

De teruggang in de verfafzet was het afgelopen jaar vooral sterk bij de industrielakken, de staalconservering en de autoreparatielakken. De markt voor bouwverven bleef op hetzelfde peil als vorig jaar, terwijl de doe-het-zelfmarkt voor het enige lichtpuntje zorgde: een stijging van de afzet met acht procent. De totale verfafzet groeit dit jaar naar verwachting van de VVVF met een a twee procent.

Coatings Care

Tijdens de ledenvergadering kondigde de VVVF de implementatie aan van een beleidsprogramma op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Dit ‘Coatings Care’-programma is mede ontwikkeld door de overkoepelende organisatie van Europese verffabrikanten CEPE en het wereldwijde samenwerkingsverband in deze industrie IPPIC. Het betreft een uitwerking van het in de chemische industrie reeds bekende Responsible Care-programma. Het programma wordt begin 1997 geintroduceerd en in de komende jaren verder uitgewerkt. VVVF-leden die het programma onderschrijven, verplichten zich een pakket maatregelen uit te voeren op het gebied van productie en distributie, de ontwikkeling van het product en de toepassing van het product in de samenleving.

Coatings Care bevat overigens vooral eisen die ook al in het bestaande Arbo- en Milieuzorgprogramma van de VVVF worden gesteld. Nieuw zijn eigenlijk alleen de onderdelen waarmee de fabrikant naar buiten toe kan laten zien dat hij op een verantwoorde manier producten ontwikkelt, produceert en op de markt brengt.

Reageer op dit artikel