nieuws

VBKO vraagt overgangsregeling Baggeraars nog niet klaar voor certificeringseis RWS

bouwbreed Premium

Ruim 30% van de leden van de Vereniging van Waterbouwers in Bagger-, Kust- en Oeverwerken (VBKO) heeft nog geen ISO-9000 certificaat. Het gaat daarbij vooral om baggeraars. De VBKO wil daarom ook dat Rijkswaterstaat (RWS) een overgangsregeling gaat hanteren voor de eis dat aannemers van werken voor RWS het kwalikteitscertificaat moeten hebben.

De reden dat de baggeraars nog niet allen het ISO-9001 of 9002-certificaat hebben is dat in het verleden in een convenant met Rijkswaterstaat is afgesproken dat de baggeraars per 1 januari 1996 het Veiligheidscertificaat Aannemers in de Baggerindustrie (VCAB) moesten hebben. “Daardoor is er een achterstand opgelopen in het behalen van het ISO-certificaat. Daarbij gaat het vooral om de kleinere baggerbedrijven. Die hebben domweg de staf niet om snel het ISO-certificaat te halen. Daar komt nog bij dat iedereen goed aan de slag is gegaan met het VCAB-certificaat. Bij de uitreiking van het eerste certificaat werd door minister Jorritsma echter gezegd dat dit niet in alle gevallen nodig zou zijn. Dat heeft ertoe geleid dat bij aannemers de vraag opkwam hoe hard dan wel de eis voor het ISO-certificaat zou zijn”, vertelt VBKO-secretaris Technische Zaken Bijnsdorp.

In het voorjaar heeft de VBKO een enquete gehouden onder de leden, waaruit bleek dat een aantal van hen ook geen kans ziet om nog voor 1 januari 1997 aan de eisen van Rijkswaterstaat te voldoen. “Gebleken is ook dat binnen een half tot driekwart jaar de certificaten wel gehaald zullen worden. Daarom hebben we bij Rijkswaterstaat gepleit voor een overgangstermijn.”

Discussie

Volgens de VBKO spelen er daarnaast nog enkele andere discussies rond de certificering. Dat is bijvoorbeeld de kwestie hoe je als opdrachtgever met gecertificeerde bedrijven omgaat. Dit knelt temeer omdat binnen Rijkswaterstaat slechts de Bouwdienst gecertificeerd is.

Een ander punt is hoe de besteksbepalingen eruit gaan zien. “We zijn met het CROW nog bezig uniforme besteksbepalingen op te stellen. Die zullen dan niet meteen perfect zijn, daar zal de praktijk invloed op hebben. Ik verwacht dat het nog een jaar duurt voordat er een set besteksbepalingen in het SRW-bestek zal zijn opgenomen”, zegt Bijnsdorp.

Bij de Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers (NVWB) ligt de zaak iets anders. Ruim de helft van de NVWB-leden heeft een ISO-certificaat. In die ruime 50% zitten praktisch alle bedrijven die voor Rijkswaterstaat werken.

“We wisten het allang van tevoren. Dat heeft iedereen in staat gesteld tijdig het ISO-certificaat te behalen”, zegt een woordvoerder van de NVWB.

Toch is men ook daar niet geheel zonder zorg. “Werken met ISO heeft consequenties voor de samenwerking. ISO gaat er immers vanuit dat een vastgestelde manier van werken gedetailleerde controle niet langer nodig maakt. Van de accountantsdienst van Verkeer en Waterstaat moeten echter nog steeds zeer gedetailleerde gegevens worden aangeleverd. Die dienst wil op de kubieke meter nauwkeurig weten of de juiste hoeveelheid beton of asfalt is geleverd. Dat druist in tegen ISO.”

Reageer op dit artikel