nieuws

VAC’s: ‘Kwaliteit goedkope woningen verslechterd’

bouwbreed

De normen van het Bouwbesluit hebben de gebruikskwaliteit van met name goedkope huur- en koopwoningen verslechterd. Tot deze conclusie komt het Landelijke Contact Vrouwen Advies Commissies in zijn reactie op de Evaluatienota Herziene Woningwet en Bouwbesluit.

De Evaluatienota van het ministerie van VROM vinden de VAC’s veel te rooskleurig. “De nota stelt vast dat de gerealiseerde prestaties boven het minimum liggen, terwijl in de praktijk wel op het minimum wordt gepresteerd. En daarbij, een aantal minimumnormen is wel erg laag”, stellen de VAC’s vast.

Dat de minimumeisen uit het Bouwbesluit zouden verworden tot standaard is een vrees die in de discussies rond de invoering van het besluit een rol hebben gespeeld. Die vrees van toen is volgens de VAC’s zeker voor goedkope woningen bewaarheid geworden.

“Het cliche dat minimum tot maximum wordt verheven blijkt helaas te gelden.” Dit betekent dat de gebruikswaarde en de toekomstwaarde van die woningen laag is.

In de praktijk constateren de VAC’s dan ook tal van knelpunten op de gebieden leefbaarheid, doelmatigheid en toekomstwaarde. Zo kent het Bouwbesluit geen voorschriften voor aparte verkeersruimte in huis. “Dit leidt in de praktijk tot ontwerpen waarbij men van buiten direct binnenkomt in de woon- of eetruimte zonder tochtsluis. Woningen dus waar men letterlijk met de deur in huis valt. Of ontwerpen waarbij de WC direct uitkomt in de keuken of eethoek. Dit betekent niet alleen onbehaaglijk wonen, maar ook energieverlies.”

Beukmaat

Ook een doorn in het oog van de VAC’s is dat er geen voorschriften meer zijn voor de beukmaat. Dit heeft geleid tot een trend van smalle en diepe woningen. Deze smalle woningen laten geen variatie in indeling toe en geven aanleiding tot het weglaten van verkeersruimten en geven te weinig daglicht in het midden van de woning.

De minimale plafondhoogte van gebruiksruimten van 2,40 meter is voor goedkope woningen standaard geworden. “Gebruikskwaliteit lijkt hier synoniem met het ke witten van een plafond zonder gebruik te hoeven maken van een trap. Hetzelfde geldt voor de maximumhoogte van toilet- en badkamerruimte van 2,10 meter, waardoor mensen van langer dan 1,75 meter al problemen ondervinden.

Helemaal schrijnend vinden de VAC’s dat bij renovaties van flatgebouwen de garages zijn omgebouwd tot woningen. In dat geval staat het Bouwbesluit een plafondhoogte van 2,10 meter voor. “De desbetreffende opdrachtgever beveelt deze ‘garagewoningen’ niet aan voor mensen langer dan 1,67 meter.”

Ook het ontbreken van binnenberging, niet verplicht volgens het Bouwbesluit, leidt tot de ongewenste situatie dat de ruimte om spullen op te bergen ontoereikend is.

Bekritiseert

Algehele conclusies van de VAC’s: “Het Landelijk Contact bekritiseert de conclusie van de evaluatienota dat de bruikbaarheid van de woningen ruim boven de grenswaarde ligt. Het Landelijk Contact vindt dat een te rooskleurig beeld wordt geschetst. De nota onderbouwt deze conclusie met onderzoeksresultaten waarop veel valt af te dingen.”

De VAC’s vinden dat ook dat het Bouwbesluit zodanig moet worden aangepast dat een hogere gebruiks- en toekomstwaarde van goedkope woningen gerealiseerd kan worden. Daarbij denken zij aan een grotere betrokkenheid van toekomstige bewoners in het begin van het bouwproces, waardoor die het ontwerp ke toetsen op hun gebruikswaarde.

Daarnaast moeten er toch weer extra voorschriften komen, onder meer over het toepassen van verkeersruimten, bergruimte binnen de woning en de beukmaat. Ook zal de minimum plafondhoogte moeten worden verhoogd, ook bij renovaties.

De Tweede Kamer zal zich deze week in een hoorzitting nog buigen over het Bouwbesluit.

Reageer op dit artikel