nieuws

Tommel niet consequent met dubo-beleid

bouwbreed Premium

Iets van oordeel zijn is een ding, er naar handelen soms iets heel anders. Dat kan worden opgemaakt uit wat de Vereniging van Nederlandse Projektontwikkeling Maatschappijen Neprom schrijft aan en over staatssecretaris Tommel (met een kopietje aan de Vaste Kamercommissie voor VROM) over het duurzaam bouwen-beleid.

In die brief wordt een gesprek bevestigd dat een delegatie van het Neprom-bestuur met Tommel heeft gehad over ‘de beoogde eenduidigheid en uniformerende werking’ van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen.

De Neprom gaf aan dat dit onvoldoende tot stand komt doordat een groot aantal gemeenten een eigen, afwijkend beleid blijven voeren of gaan voeren.

Tommel onderschreef het belang van uniformiteit en wees de Neprom-delegatie op een wetswijziging om de regelende bevoegdheid van gemeenten via aanvullende dubo-verordeningen in te perken. Des te groter is de teleurstelling van de Neprom dat drie weken na dit gesprek de staatssecretaris ‘heel neutraal’ reageerde op een dubo-verordening van de gemeente Den Haag. Die stelt nu naast een bouwvergunning ook een dubo-vergunning als eis voor het uitvoeren van bouwactiviteiten.

“Wij zijn ervan overtuigd dat een groot aantal gemeenten hierin een stimulans ziet om door te gaan met het eigen dubo-beleid, al dan niet vastgelegd in verordeningen”, aldus de Neprom. “Voor poontwikkelingsmaatschappijen is dit buitengewoon lastig. Ernstiger is echter dat het gebrek aan eenduidigheid en onrealistische dubo-eisen prijsverhogend werken.”

Reageer op dit artikel