nieuws

Tien oplossingen voor files regio Amsterdam en Gooi

bouwbreed Premium

De A6 tussen Muiderberg en Almere krijgt in de richting Almere een derde rijstrook. Voor de verkeersproblemen op de A1, A6 en A9 (Gaasperdammerweg) zijn nog geen definitieve oplossingen. Wel is met het besluit de effecten van tien varianten te onderzoeken, de oplossing van de verkeersproblematiek een stapje dichterbij gekomen.

Regionale bestuurders en Rijkswaterstaat zijn het erover eens dat de aanpak van de verkeersproblemen moet stroken met de uitkomsten van de zogenoemde CRAAG-studie (Corridors tussen de Regio’s Amsterdam, Almere en ’t Gooi).

In de lijn van deze studie heeft een onafhankelijk onderzoeksbureau in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat en regionale vertegenwoordigers een tiental varianten ontwikkeld. Komend jaar zullen deze worden getoetst op milieu-effecten, economische aspecten, ruimtelijke ordening en kosten. Definitieve besluiten van de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM over het trace zullen volgens verwachting eind 1999 worden genomen.

Meningsverschillen

Tijdens het overleg tussen Rijkswaterstaat en de provinciale en gemeentelijke overheden bleek overigens ook dat niet alle partijen in de regio op dezelfde lijn zitten. Opnieuw kwam het oude geschilpunt over het doortrekken van de A6 naar de A9 tussen de knooppunten Muiderberg en Holendrecht ter sprake. Rijkswaterstaat blijft bij het in 1995 ingenomen standpunt dat deze oplossing niet beter is dan aanpassing van de A1 en de Gaasperdammerweg (A9). Ook al vanwege de vertraging die een dergelijke oplossing met zich mee zou brengen, wordt deze optie niet meegenomen in de CRAAG-studie.

Voor de gemeente Diemen gaan de voorgestelde oplossingen niet ver genoeg. Betwijfeld wordt of een van de varianten afdoende soelaas zal bieden. Bussum en Naarden zijn fel gekant tegen een eventuele verbreding van de A1. Het ROA en de provincies Noord-Holland en Flevoland zijn voorstander van het op termijn doortrekken van de A6 naar de A9.

Reageer op dit artikel