nieuws

Te vuil dakgrind is gevaarlijk afval

bouwbreed Premium

Dakgrind dat zodanig met teermastiek is vervuild dat het pak-gehalte boven de norm uitkomt, valt onder de categorie gevaarlijk afval. Alleen bedrijven met een milieuvergunning die de ontvangst van gevaarlijke stoffen toelaat, mogen dit grind innemen.

De ondernemingen die dakgrind verwijderen dragen er zorg voor dat het materiaal bij het juiste bedrijf wordt afgegeven. Sorteerders en puinbrekers moeten echter ook nagaan of de vergunning de ontvangst van vervuild dakgrind toelaat. Dat schrijft minister De Boer aan de vaste Kamercommissie VROM.

Verontreinigd dakgrind moet zoveel als mogelijk worden schoongemaakt. De milieuvergunning van de bedrijven die dit grind weghalen kan deze afvalstroom sturen. De vergunning schrijft voor dat dakgrind waarin per kilo meer dan 50 milligram pak zit moet worden gereinigd. De vergunningen houden tevens rekening met de regionale omstandigheden zodat eventueel noodzakelijke tussenopslag mogelijk is. Het IPO dient zich eveneens over het vervuilde dakgrind te buigen. In theorie zou al het dakgrind onder de noemer gevaarlijk afval ke komen. Die maatregel vereist een aanpassing van het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (Baga). Daardoor ontstaat een betere sturing van het afvalgrind. Deze wijziging levert echter ook vergunningtechnische problemen op. De schoonmakende bedrijven moeten dan een vergunning krijgen voor de ontvangst van gevaarlijke afvalstoffen. Dakgrind staat te boek als herbruikbaar bouw- en sloopafval. Voor deze materiaalcategorie komt naar verwacht op 1 januari 1997 een stortverbod dat na de gebruikelijke overgangstermijn van drie maanden op 1 april effectief wordt.

Reageer op dit artikel