nieuws

Stijging grondprijzen drukt winstmarge bouwbedrijf

bouwbreed

De marges van bouwbedrijven staan als gevolg van de explosief stijgende grondkosten sterk onder druk. Bijna de volledige winst die onder de huidige marktomstandigheden zou ke worden geboekt op de bouw van koopwoningen, wordt door de stijging van de grondprijzen teniet gedaan.

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers, ing. J. Kuiper, greep een congres in Amsterdam over de regionale woningmarkt aan om zijn zorgen uit te spreken over de forse stijging van de grondkosten.

Met name op Vinex-locaties zijn de prijzen de afgelopen vijf jaar explosief gestegen. Gemiddeld wordt voor een m2 bouwgrond onder een vrije sector koopwoning meer dan f. 400 betaald, bijna het dubbele van wat er in 1990 voor moest worden betaald.

Incidenteel rijzen de prijzen nog meer de pan uit. Kuiper gaf als voorbeeld gemeenten in de zuidvleugel van de Randstad, waar bouwbedrijven 40 tot 45 procent van de stichtingskosten van een woning moeten besteden aan het verwerven van de bouwgrond.

Die situatie raakt bouwbedrijven en poontwikkelaars in hun winstmarges. Die zijn in potentie heel behoorlijk, dankzij het verschil tussen de stijging van de bouwkosten met 18%, en de stijging van de verkoopwaarde van een gemiddeld met 50 %, maar worden vrijwel volledig teniet gedaan door de stijging van de grondprijzen.

Zolang de situatie op de woningmarkt zo gespannen blijft als nu, is er weinig aan de hand: “Het draagvlak in de markt voor hogere grondprijzen is nu immers aanwezig.” Volgens Kuiper gaan er echter problemen ontstaan op het moment dat de huizenmarkt instort, bijvoorbeeld bij een stijging van de rente. Dan ke de grondkosten namelijk niet meer worden opgevangen via de verkoopwaarde van de woningen.

Wil het bouwvolume dan nog gehaald worden, zullen gemeenten moeten zakken met de grondprijzen. “Doen zij dat niet, dan hebben we met zijn alleen een enorm probleem. Want dalende huizenprijzen en hoge grondkosten gaan niet samen. Zonder marge zal geen ontwikkelaar ontwikkelen en geen bouwer bouwen.”

Reageer op dit artikel