nieuws

Start spoorbouwers niet op eerste dag 1997

bouwbreed Premium

De ontvlechting van de spoorbouwers van de NS verloopt traag. Hierdoor is het voor de Strukton Groep, NBM-Amstelland en Koninklijke Volker Stevin niet mogelijk om op 1 januari 1997 officieel van start te gaan met drie nieuwe spoorbouwers. Op dit moment worden onder andere moeizame cao-onderhandelingen gevoerd.

De Nederlandse Spoorwegen (NS) besloot in juni 1995 tot een herschikking van haar (spoor) bouwactiviteiten. Achtergrond was het feit dat er nu geen sprake is van normale concurrentieverhoudingen. Drie NS-onderdelen: Strukton, ER Groep en NS Infra Services (IS), hebben een absolute marktdominantie, wat in strijd is met de vrije marktwerking. Daarnaast wil de NS zich concentreren op de kernactiviteit, het vervoer van mens en vracht.

Via een ingewikkelde verkoop- en schuifactie doet de NS nu afstand van de spoorbouw. De spoorwegen versterken Strukton – omzet dan van meer dan f. 1 miljard – door stukken uit ER en Infra Services erbij te stoppen. De restanten van ER en IS verkoopt de NS aan NBM-Amstelland en Koninklijke Volker Stevin (KVS).

Spoorbouwcao

Het gehele proces had eind deze maand klaar moeten zijn. Dan hadden de drie nieuw ontstane spoorbouwers van start moeten gaan. Bij de onderhandeling betrokken personen verwachten nu pas op 1 maart “als alles mee zit” tot een officieel contract te komen. NS onderhandelt bijvoorbeeld nog steeds over de definitieve voorwaarden voor de transactie.

Een traject dat nog niet is afgerond, is de totstandkoming van een nieuwe cao. Door de werkgevers is voorgesteld een branche-specifieke cao – voor spoorwegbouw – op te tuigen. De werkgevers hebben zelfs een eigen vereniging opgericht: Railinfrastructuur, met vijf leden, Strukton, NBM, Volker Stevin, ER en IS.

Aanstaande dinsdag staan zware onderhandelingen op de rol. Werkgeversonderhandelaar Cees de Fouw, in zijn dagelijkse leven actief bij KVS, laat via de KVS-woordvoerder weten er alle vertrouwen in te hebben. “Alles verloopt volgens agenda. We hopen voor de kerst een prachtige cao te hebben.”

Geen pretpakket

Aan de kant van de zeven direct betrokken vakorganisaties is de stemming minder enthousiast. “De gesprekken over de werktijden en de beloningsstructuur verlopen moeizaam,” aldus een onderhandelaar. Een andere vakbondsvoorman vat het als volgt samen. “We moeten van de bouw- en spoorwegcao het beste nemen, maar het mag ook geen pretpakket worden.”

Een derde zegt “dat alles aan elkaar hangt, maar we laten ons niet opjagen. Als 1 maart niet wordt gehaald dan later. Er moet uiteindelijk een goede cao komen.”

De cao voor spoorwegbouw is van toepassing op circa drieduizend personen. Hiervan komen er duizend uit de bouwcao en de rest van de spoorcao. “We staan achter een branche-cao, omdat spoorwegbouw toch een specifiek beroep is”, meent een van de betrokkenen.

“De bouwcao is niet te gebruiken omdat deze mensen veel in het weekend en ’s nachts moeten werken. Daarnaast zijn er ook specifieke veiligheidsmaatregelen nodig.”

Reageer op dit artikel