nieuws

Spoorbouwcao zit vast op de arbeidstijden

bouwbreed

De cao-onderhandelingen voor de spoorbouw zijn vastgelopen. Het grote struikelblok vormt de arbeidstijden. Nu de NS niet in staat zijn om op 1 januari 1997 de spoorbouwactiviteiten over te dragen aan drie marktpartijen is de onderhandelingsdruk van de ketel.

Het mixen van vier cao’s tot een nieuwe is altijd al moeilijk. Komen deze cao’s dan ook nog eens uit de wereld van de bouw en de spoorwegen dan is er sprake van een schier onmogelijke opgave. Werkgeversonderhandelaar, de van Koninklijke Volker Stevin afkomstige Cees de Fouw, omschrijft het als volgt. “We zitten met zeven vakorganisaties aan tafel om tot die ene cao te komen. Het is een zeer complex probleem dat niet valt te vergelijken met de onderhandelingen voor een bouwcao.” Zijn tegenspeler Bram Visser van de Bouwbond FNV heeft het over de ‘ambtelijke’ NS-cao die samengebracht moet worden met de ‘vrijere’ bouwcao. “In de NS-cao is alles tot op de laatste minuut geregeld, regelneverij dus. Creativiteit is nodig om het vrijvervoer van de NS samen te voegen met het vakantiesysteem van de bouw.”

Dinsdagavond liepen de gesprekken vast op het hoofd-

stuk arbeidstijden/flexibilisering. Binnen de spoorbouwmarkt zijn drie werkvelden te onderscheiden; nieuw- en vernieuwbouw en storing en onderhoud. “Nu is voor storing en onderhoud een grote mate van flexibiliteit in de arbeidstijden vereist, maar voor nieuwbouw is dat niet nodig. De werkgevers vragen van ons flexibiliteit die niet altijd nodig is,” meent Bram Visser. “We zijn wat terughoudender als het gaat om het flexibiliseren van de arbeidstijdenpatronen.”

De Fouw wil niet inhoudelijk op het gesprek van dinsdagavond ingaan. “Er zijn belangrijke stappen gedaan en we hebben water bij de wij gedaan. Alleen zijn er nog niet voldoende stappen gedaan.”

Zowel Visser als De Fouw verwachten er in 1997 uit te komen. “Op 13 en 29 januari treffen we elkaar weer. Er zit geen druk op de ketel,” aldus De Fouw. Visser: “Als het moeilijke hoofdstuk van de arbeidstijden is opgelost ke we de andere zaken als pensioen en vut gaan regelen. We doen het rustig aan want wel willen geen broddelwerk leveren. Het is een nieuwe cao voor een nieuwe bedrijfstak.”

Stroef

Volker Stevin, NBM-Amstelland en Strukton, die van de Nederlandse Spoorwegen stukken van de ER Groep en NS Infra Services krijgen, zeggen geen hinder te ondervinden van de uitlopende onderhandelingen. Reeds anderhalf jaar trachten de spoorwegen om op 1 januari een nieuwe situatie te doen laten ontstaan in de spoorbouwmarkt.

Bij Volker en NBM gaat men er vanuit dat er ‘ergens’ volgend jaar de overeenkomst zal worden getekend. “Voorlopig zijn we nog niet eens in de fase dat we eruit komen, want als beursfondsen moet je dat melden.”

Bij Strukton is men een stapje verder. Daar zijn inmiddels zeventig man van de ER groep gedetacheerd. De woordvoerster van deze NS-bouwdochter verwacht eind deze week meer zekerheid te hebben “over de definitieve juridische overgang”.

Reageer op dit artikel