nieuws

Rotterdamse bouwbedrijven selecteren niet strenger

bouwbreed Premium

Het is niet juist dat bouwbedrijven als gevolg van de gewijzigde ziektewet tegenwoordig een strengere selectie van bouwplaatsmedewerkers toepassen. Dat althans moet worden opgemaakt uit de enquete, die het AVBB-Waterweggebied onder 55 van de aangesloten 125 bouwbedrijven heeft gehouden.

Het totale aantal bouwplaatsmedewerks bij deze bedrijven bedroeg 3610. 49 Bedrijven gaven aan de laatste twee jaar 580 sollicitanten te hebben gehad. Daarvan werden er 563 aangenomen en 17 op medische gronden afgewezen. Dat is 3 procent.

Bij 17 bedrijven worden geen specifieke richtlijnen op medisch gebied gehanteerd met betrekking tot het aannemen van personeel. Bij de overige 38 bevonden zich er vijf, die sinds twee jaar met richtlijnen werken, terwijl 38 ondernemingen dat al veel langer doen.

46 Bedrijven waren in staat gegevens omtrent het ziekteverzuim te geven. Dat verzuim bedroeg in 1994 voor deze bedrijven 5 procent, vorig jaar was dat 5,5 procent, terwijl voor dit jaar een percentage van 4,6 wordt verwacht.

Maar liefst 50 van de 55 bedrijven gaven aan maatregelen te hebben genomen om het ziekteverzuim terug te dringen. De belangrijkste maatregel was meer aandacht besteden aan ziekmeldingen en aan de zieken. Verbetering van arbeidsomstandigheden bleek bij 31 bedrijven aan de orde.

Dat het ziekteverzuim kon dalen, wordt door de bedrijven niet toegeschreven aan een strengere selectie, maar vooral aan een bewustwordingsproces van de werknemers.

Reageer op dit artikel