nieuws

Rotterdam studeert op beter gebruik ondergrond haven

bouwbreed Premium

Rotterdam studeert op mogelijkheden om havenactiviteiten ondergronds te laten gaan. Doel van de studie is om oplossingen te vinden voor het ruimtegebrek. Als de uitkomsten positief zijn, is het een aanvulling op al bestaande plannen om Rotterdam meer lucht te geven.

“Het is een en-en discussie. Ondergrondse mogelijkheden zullen niet als alternatief voor de tweede Maasvlakte dienen”, aldus woordvoerder Frentz van de Rotterdamse Kamer van Koophandel.

Bedrijven en instellingen die meedoen hebben zich gebundeld in een projectgroep. Die bestaat uit het gemeentelijk havenbedrijf, TNO, Gemeentewerken Rotterdam, Grabowski en Poort, Fugro ingenieursbureau, luchthaven Schiphol, Shell, Blankevoort, Kamer van Koophandel en de Rijksgeologische Dienst. “Het is nog in een zeer pril stadium. We onderzoeken aan de hand van een paar cases wat er mogelijk is. Het is niet zo dat we concreet activiteiten op het oog hebben die ondergronds gaan”, aldus Frentz.

Pijpleiding

Ondertussen is al wel besloten tussen Rotterdam en Antwerpen een pijpleiding aan te leggen voor het transport van ethyleen, een grondstof voor de chemische industrie. De nieuwe leiding over een lengte van 115 kilometer kost f. 80 miljoen en is gereed in juli 1999.

Het Gemeentelijk Havenbedrijf in Rotterdam betaalt de helft van de kosten. Het andere deel komt voor rekening van een samenwerkingsverband van de chemische bedrijven DSM, Bayer, British Petroleum, EC Erdol Chemie, Huls en Veba Oel. De bedrijven exploiteren al een netwerk van 490 kilometer pijpleiding voor ethyleen. De nieuwe leiding tussen Rotterdam en Antwerpen zal op dat netwerk worden aangesloten.

De aanleg gebeurt op verzoek van het Amerikaanse chemiebedrijf Arco. Dat wil een fabriek bouwen in Rotterdam met werk voor 300 mensen, op voorwaarde dat het transport van ethyleen per pijpleiding gebeurt. Voor het eerst betaalt het Havenbedrijf mee aan de bouw van pijpleidingen. Tot nu toe legden bedrijven ieder hun eigen leidingen aan. De nieuwe verbinding is niet alleen voor Arco bedoeld. Andere bedrijven ke een deel van de capaciteit huren.

Reageer op dit artikel