nieuws

Rotterdam bouwt met EU-geld energiezuinig

bouwbreed

De EU verstrekt de gemeente Rotterdam f. 729.000 uit het Thermie-fonds voor de bouw van 380 energiezuinige woningen. Die komen op de locatie Stoopweg in Hillegersberg-Schiebroek. Het gehele bouwplan omvat 800 woningen. Rotterdam vult het Thermie-budget aan met f. 300.000. De energietechnische maatregelen vergen een totale investering van f. 2,4 miljoen. De resterende gelden komen onder meer uit de premieregeling duurzaam bouwen en de subsidie op zonneboilers. Afhankelijk van de woning wordt een besparing van 20 tot 40 procent bereikt.

Rotterdam deed eerder met Barcelona, Glasgow, Lyon, Turijn, Kopenhagen, Porto en Dublin onder de naam Renewable Energies Strategie for European Towns (RESET) een gezamenlijke aanvraag voor het Thermie-programma. In Turijn zetelt het secretariaat van RESET.

Het energiebedrijf ENECO zegde het po medewerking toe en voert een experiment uit met mini-warmtekrachtkoppeling en met een warmtepomp. Andere maatregelen voor de locatie Stoopweg voorzien in extra woningisolatie en de toepassing van passieve- en actieve zonne-energie.

Het programma onderscheidt basismaatregelen voor een groter aantal woningen en demonstratiemaatregelen in een kleiner aantal. De energieprestatienorm voor de eerste categorie bedraagt 1,1 en voor de tweede 0,9. De huidige norm bedraagt 1,4 en verandert in 1998 in 1,2. In de basiswoningen ontstaat door de maatregelen een besparing van 20 en in de demonstratiewoningen van 40 procent.

Het materiaalgebruik moet aansluiten op de premieregeling die Rotterdam voor het duurzame bouwen hanteert. Per middeldure en goedkope woning valt dan f. 1000 meer te besteden. De ontwikkelaars dragen f. 1,3 miljoen bij en moeten dat bedrag verrekenen met de koop- of huurprijs van de woningen.

De bewoners verdienen in elk geval een deel van de meerkosten terug door de voordelen van onder meer de extra isolatie, het gasgevulde HR-glas, de HR-ketel, de mechanische ventilatie met drie standen en de waterbesparende maatregelen.

Zonne-energie

Onder het basisniveau vallen 276 woningen. In de verkaveling ervan wordt rekening gehouden met de mogelijkheden die passieve zonne-energie biedt en met de orientatie van de dakvlakken. De woningen krijgen de beschikking over een zonneboiler voor warm tapwater.

In het geval van de demonstratiewoningen gaat het om een reeks van 64 woningen die langs een geluidswal komen te staan waarvan de voorzijde uitkijkt op het zuiden. Van deze woningen krijgen er 32 een serre voor de voorverwarming van ventilatielucht en een zonneboiler voor warm tapwater. De andere 32 krijgen een installatie voor zonneverwarming en een vergrote zonneboiler voor ruimteverwarming en warm tapwater.

Het experiment met de mini-warmtekrachtkoppeling voorziet twee gestapelde blokken met elk 20 woningen in drie of vier lagen van warmte. De blokken staan in oost-westelijke richting.

Riool

Het plan Stoopweg voorziet verder in een verbeterd gescheiden riool met maximale afkoppeling. In het plangebied wordt water uit de Rotte ingelaten nadat het in een rietveld van 15 bij 750 meter is gezuiverd. Het schone water wordt via Alexanderpolder afgevoerd.

De wijk wordt verkeersluw maar biedt wel mogelijkheden om bij de voordeur te parkeren. Ruim de helft van het gebied bestaat uit groen dat in parallelle stroken op de Rotte is georienteerd.

Reageer op dit artikel