nieuws

PvdA en D66 akkoord met kabinetskeuze HSL-trace

bouwbreed

De fractieleiders van PvdA en D66 in de Tweede Kamer gaan toch akkoord met het trace van de hogesnelheidslijn (HSL) door het Groene Hart, zoals het kabinet dat voorstelt. Een meerderheid in de Tweede Kamer, inclusief de regeringspartijen PvdA en D66, is tot dusver voor een trace langs de bestaande snelwegen A4 en A13 (Bos-variant). De VVD staat wel achter het kabinet.

De fractieleiders van PvdA (Wallage) en D66 (Wolffensperger) hebben van het kabinet de toezegging gekregen dat het mogelijk is binnen het bestaande investeringsbudget van ruim f. 8 miljard knelpunten op te lossen. Naar verluidt gaat het daarbij om een betere inpassing bij Breda/ Prinsenbeek, het Develgebied en om een betere bescherming van het Groene Hart.

VVD-fractieleider Bolkestein kan leven met deze oplossing. Voor de liberalen weegt zwaar dat het niet nodig is extra geld uit te trekken. VVD-minister Zalm van Financien heeft al bij herhaling laten weten dat er geen extra geld bij kan.

Uitstel

De nu gekozen oplossing kan overigens nog wel het uitstel betekenen van andere infrastructurele werken. Dat is overigens toch al het geval omdat een deel van de financiering van de investering komt uit gelden die zijn bestemd voor aanpassingen of verbeteringen aan het railvervoer elders in het land.

Positief

De fractieleiders hebben de kwestie de afgelopen dagen besproken met de meest betrokken bewindslieden. Ze hebben beloofd de uitkomst met een positief advies voor te leggen aan hun fractie. Naar verwachting stuurt minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat binnenkort een brief aan de Tweede Kamer. Maandag spreekt de Tweede Kamer weer over de HSL.

De opstelling van de fractieleiders van PvdA en D66 komt overigens allerminst als een verassing. Al vorige week bleek dat Wallage en Wollfensperger de kwestie rond de HSL niet op het spits wilden drijven. Het kabinet heeft vorige week al laten doorschemeren bereid te zijn het voorkeurstraject (via een tunnel onder het Groene Hart) op een aantal punten te willen verbeteren.

CDA-woordvoerder Leers is teleurgesteld. Hij verwijt vooral de PvdA “gedraai”. Het CDA in de Eerste Kamer zet bij monde van senator Boorsma vraagtekens bij de noodzaak van de HSL. Hij vreest dat de flitstrein weinig zal veranderen aan de congestie op de Nederlandse wegen. Volgens hem kan het geld voor de HSL beter worden gebruikt voor railverbindingen in de Randstad.

Reageer op dit artikel