nieuws

Prins: “Samen met aannemerij werken aan eisen van kwaliteitsborging.”

bouwbreed

Ir. H. Prins (50) is sinds 9 december jl. de vrijgestelde plaatsvervangend directeur-generaal Rijkswaterstaat. De functie is nieuw, en is een gevolg van de reorganisatie van de hoofddirectie van Rijkswaterstaat. Gezamenlijk zullen Prins en de huidige directeur-generaal ir. G. Blom de functie van directeur-generaal vervullen. De precieze taakverdeling moet nog worden vastgesteld. “Maar”, zo stelt Prins in een toelichting, “we zullen niet met z’n tweeen op dezelfde vergadering verschijnen”.

Hij ziet zijn nieuwe taak als een ‘enorme uitdaging’. Prins: “We gaan een boeiende tijd tegemoet bij Rijkswaterstaat. Het dossier verkeer en vervoer en de aanleg van infrastructuur spelen politiek gezien een belangrijke rol. Daarnaast zijn we samen met de aannemerij bezig om te komen tot een systeem van kwaliteitsborging. Zowel de opdrachtgevers als de aannemers moeten hier in de toekomst aan gaan voldoen.”

Prins heeft bij Rijkswaterstaat een lange staat van dienst in functies op het gebied van verkeer en vervoer, bedrijfsvoering en management. Tot 1985 vervulde hij verschillende functies bij de regionale directie in Noord-Holland. Daarna maakte hij de overstap naar de hoofddirectie in Den Haag, als hoofd van de afdeling infrastructuur rijkswegen. Waarna hij vanaf begin 1989 hoofdingenieur-directeur van Meetkundige Dienst was. Sinds 1990 is hij hoofdingenieur-directeur bij de directie Zuid-Holland.

De functie van hoofdingenieur-directeur Zuid-Holland wordt voorlopig waargenomen door ir. L.C. Bouter, directeur verkeer en vervoer van de directie Zuid-Holland.

Reageer op dit artikel