nieuws

Positie voetganger blijft onderbelicht bij bouwplannen

bouwbreed

Rijk, provincies en gemeenten moeten in hun beleidsplannen voor de ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer meer rekening houden met de belangen van voetgangers. Dat gebeurt op dit moment onvoldoende, zo schrijft de Raad voor Verkeer en Waterstaat in een advies aan minister Jorritsma.

De onvoldoende aandacht voor de voetganger blijkt onder andere uit de slechte kwaliteit en staat van onderhoud van de infrastructuur waar voetgangers gebruik van moeten maken. Ook wordt te weinig rekening gehouden met voetgangers bij de inrichting van woonwijken en winkel- en kantoorlocaties. Volgens de Raad moet het rijk de andere overheden ertoe brengen in deze situatie verandering te brengen.

Reageer op dit artikel