nieuws

Positie huurders bij onderhoudsgebreken versterkt

bouwbreed Premium

De positie van huurders bij achterstallig onderhoud van woningen wordt versterkt. Dit blijkt uit een wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte waarmee het kabinet akkoord is gegaan.

Volgens deze wijziging wordt het mogelijk om los van de gebruikelijke procedure bij geschillen over de jaarlijkse huurverhoging, de huren te verlagen bij onderhoudsgebreken. Op ieder moment in het jaar kan de huurder nu klachten over achterstallig onderhoud bij de Huurcommissie aanhangig maken. Bij ernstige gebreken kan de huurcommissie de huur verlagen tot 25% van de maximale huurprijs. Hiermee hoopt staatssecretaris Tommel een prikkel ingebouwd te hebben om verhuurders de gebreken zo snel mogelijk te laten verhelpen.

Reageer op dit artikel