nieuws

Pensioenfondsen pompen miljarden in vastgoed

bouwbreed Premium

De beleggingen van de pensioenfondsen en grote verzekeraars zijn in een jaar tijd met f. 90 miljard toegenomen tot f. 864 miljard. Uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt bovendien dat de institutionele beleggers zowel op het gebied van aandelen als van obligaties een grotere portefeuille hebben dan bij de post onderhandse leningen.

Traditioneel was bij de institutionele beleggers de post onderhandse leningen altijd het grootst, maar dat is nu door de voortgaande aankoop van aandelen en obligaties verleden tijd.

Het totaal aan beleggingen van pensioenfondsen en verzekeraars ligt nu f. 200 miljard boven het voor dit jaar geraamde bruto binnenlands product. De beleggingen gaan ook ruimschoots uit boven de staatsschuld, die eind dit jaar op ongeveer f. 520 miljard zal liggen.

Uit de gegevens van het CBS blijkt dat de waarde van de vastgoedbeleggingen stabiel is gebleven. De pensioenfondsen en de verzekeraars hadden over het derde kwartaal 1996 f. 62,3 miljard vastgelegd in onroerend goed. De pensioenfondsen spannen met f. 45,1 miljard aan vastgoedbezittingen de kroon.

Reageer op dit artikel