nieuws

On-line meetmethode snel afbreekbare CZV

bouwbreed Premium

Automatiseringsbedrijf Vertis bv in Veendam en Utrecht heeft een on-line meetmethode ontwikkeld waarmee het gehalte snel-afbreekbare CZV (chemisch zuurstofverbruik) in afvalwater kan worden bepaald.

De methode is gebaseerd op meting van de zuurstofopnamesnelhied van actiefslib. De waarden van de on-line bepaling ke als basis dienen voor de modellering van actiefslibsystemen. Hiervoor moet het influentgehalte CZV worden opgesplitst in ‘snel’, ‘langzaam’ en ‘niet-afbreekbaar’. Met behulp van modellen zijn de effecten van wijzigingen in de procesvoering van actiefslibinstallaties op de effluentgehalten, spuislibpoduktie en energieverbruik na te gaan.

De meetmethode wordt in opdracht van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer verder ontwikkeld. Dat gebeurt in samenwerking met de Landbouwuniversiteit in Wageningen.

Reageer op dit artikel