nieuws

NVOB tegen bouwstop Brabantse platteland

bouwbreed Premium

“Een absolute bouwstop in dorpen en kleine kernen zou voor het midden- en kleinbedrijf zeer slecht zijn. Er moet sprake zijn van een goed evenwicht tussen bouwen in steden en het platteland.” Aldus J. Bras voorzitter van NVOB-gewest Noord-Brabant. De noodklok hoeft in zijn visie nog niet te worden geluid, maar echt gelukkig met het rijksoverheidsbeleid is hij niet. In een brief aan het provinciebestuur heeft het NVOB nu de steun aan gedeputeerde Van Geel toegezegd.

Bras reageert daarmee op de commotie die in het Brabantse is ontstaan over het rapport van de Inspecteurs Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De Inspectie liet hierin onlangs weten dat de landelijke gemeenten in Brabant teveel woningen bouwden en zij hier paal en perk aan wilde gaan stellen. In de notitie stelden de inspecteurs dat bij een aanhoudende bouwstroom van woningen in de dorpen de vraag uit de stad verder weglekt. “Om de uitstroom van huishoudens met hogere inkomens uit de stad te keren, vinden wij het noodzakelijk dat in de kleine gemeenten beduidend minder vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen worden gebouwd.”

In antwoord op vragen over deze kwestie van CDA-kamerlid Th.A.M. Meijer, maakte minister De Boer duidelijk dat zij dit beleid meer dan steunt. “Een dalende woningbehoefte in de stadsregio’s naar middeldure en dure woningen brengt immers risico’s voor de grote Vinexlocaties teweeg”, aldus de bewindsvrouwe.

Bij verantwoordelijk gedeputeerde Van Geel schoot de affaire in het verkeerde keelgat. Volgens Van Geel zijn er onjuiste voorstellingen van zaken gegeven. In een reactie op de woorden van de Boer heeft Van Geel nu een fasering van de bouwplannen aangekondigd. In het Brabants Nieuwsblad zegt Van Geel dit als enige oplossing te zien om een lagere behoefte aan nieuwe woningen op te vangen. Hij blijft zich daarmee verzetten tegen de wil van De Boer om het Brabantse platteland af te grendelen.

Evenwicht

Voorzitter van het NVOB-gewest, Joop Bras, zegt zich in het beleid van Van Geel te ke vinden. “Van Geel streeft naar een beter evenwicht tussen bouwen in het stedelijke gebied en de plattelandskernen. Daar draait het natuurlijk ook om. En Van Geel wil het bouwen in de kernen en dorpen ook wel begrenzen maar dat is iets heel anders dan dorpen helemaal afsluiten.”

In een brief aan het provinciebestuur steunt het NVOB-gewest Noord-Brabant dan ook Van Geel’s beleid. Een absoluut bouwverbod in de kleine kernen, hoewel daar volgens Bras uberhaupt geen sprake van is, zou voor de kleinere aannemer immers ook verstrekkende gevolgen hebben. “Het mag duidelijk zijn dat het midden- en kleinbedrijf het over het algemeen van een paar woningen per jaar moet hebben. Een bouwverbod zou dan ook zeer slecht zijn.”

Temeer daar kleine- en middelgrote aannemers bij de grootstedelijke Vinexlocaties nog niet of nauwelijks betrokken zijn. Volgens Bras moet daar overigens in ieder geval verandering in komen. “Met Van Geel hebben we afgesproken dat het midden- en kleinbedrijf een rol moet gaan spelen bij het bouwen op Vinexlocaties” Poontwikkelaars die op die locaties aan de gang gaan, ke door gemeentelijk beleid gedwongen worden met kleinere of plaatselijke bedrijven aan de slag te gaan. “Uiteindelijk is het ook voor de plaatselijke werkgelegenheid slecht als het met het midden- en kleinbedrijf slecht gaat.” Volgens Bras staan veel gemeenten positief ten aanzien van dergelijk beleid.

Reageer op dit artikel