nieuws

NVOB legt nadruk op informatisering

bouwbreed Premium

Het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB) gaat meer nadruk leggen op de informatisering van bouwbedrijven. Niet alleen de leveranciers van software zullen worden benaderd, maar ook de bouwbedrijven. Er komt een spreekuur voor NVOB-leden die voorlichting wensen over PTA (Professioneel Toegepaste Automatisering).

Dat kondigde dr. M.C.G. Hartmann, directeur van het NVOB te Baarn, aan tijdens de Informatiseringsdag in congrescentrum Orpheus te Apeldoorn. De PTA-spreekuren zullen volgend jaar op proef worden gehouden in de gewesten van het NVOB. Het doel is de individuele bouwondernemer bij te spijkeren op het gebied van automatisering.

De computer wordt nu nog vooral gebruikt voor calculaties. Er zijn echter veel meer mogelijkheden, die onvoldoende worden benut door gebrek aan kennis. Aannemers ke nu reeds gebruik maken van verschillende adviesproducten op het gebied van automatisering en informatisering, of een verkennend gesprek aanvragen met deskundigen van het NVOB. De PTA-spreekuren vormen een aanvulling op de bestaande diensten. Het Ministerie van Economische Zaken heeft een subsidie voor het po beschikbaar gesteld.

Communicatie

Tot nu toe wordt de computer vooral gebruikt voor de automatisering van de productie of administratie. Voorbeelden zijn CAD-programma’s, software voor het calculeren of schrijven van bestekken, en programma’s voor de loonadministratie. Het management van een bouwonderneming komt daardoor in de dagelijkse praktijk weinig met computers in aanraking. Dat gaat echter veranderen, betoogde drs. M. de Hond, directeur Informatie Technologie en Nieuwe Media bij Wegener Arcade. Het gebruik van de computer voor de communicatie is in opkomst.

Volgens De Hond is communicatie de essentie van een onderneming. Er is immers contact nodig met klanten en toeleveranciers, anders heeft de productie geen bestaansrecht. Communicatie is een taak die belangrijk is voor het management. Volgens De Hond verandert er veel op het gebied van communicatie. Er zijn dus veel kansen voor ondernemers, maar ook bedreigingen voor hen die de mogelijkheden niet zien en gebruiken.

Klant dictator

De Hond gaf de ‘sites’ van architecten op Internet als voorbeeld van nieuwe communicatie in de bouw. Maar ook opdrachtgevers, bouwondernemingen en toeleveranciers ke zich op Internet presenteren. Een toenemend aantal klanten zal van dit medium gebruik maken. Volgens De Hond hebben over zeven jaar alle bedrijven en meer dan 50% van de huishoudens een aansluiting. Hierdoor verandert de positie van de klant. “De klant is niet langer koning, hij wordt dictator”, aldus De Hond.

Tijdens zijn lezing probeerde De Hond contact te mak6en met Internet. Dat lukte niet. Hij wees cynisme over langzame of verbroken verbindingen echter van de hand. De techniek ontwikkelt zich razendsnel. Het is niet terecht om cynisch te reageren als het eens anderhalve minuut duurt voordat er informatie op het scherm verschijnt. “Ik heb vier maanden geleden een brief gestuurd aan een gemeente en nog steeds geen antwoord gegeven”, gaf De Hond als ontnuchterend voorbeeld van traditionele communicatie.

NVOB-homepage

Hartmann kondigde in haar inleiding aan, dat het NVOB binnenkort een ‘homepage’ op Internet opent. Daar ke bouwondernemers met een aansluiting terecht voor informatie.

Tijdens de NVOB Informatiseringsdag werd niet alleen over Internet gesproken. De Vereniging Bouwen Nieuwe Stijl presenteerde een integrale manier van bouwen, die niet mogelijk zou zijn zonder informatisering. C.M.M. van Geel, adjunct-directeur Centraal Bureau Techniek van Intervam, benadrukte het belang van informatietechnologie (IT) voor de beheersing van het bouwproces.

Reageer op dit artikel