nieuws

Noord-Holland wil machtiging voor zandwinning intrekken

bouwbreed

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zijn van plan de machtiging voor de zandwinning in het Amstelmeer door Amstelzand BV in te trekken. Niet gebleken is dat er een urgente zandbehoefte is waarvoor per se in het Amstelmeer zand gewonnen zou moeten worden.

Juist dat laatste was medio augustus dit jaar voor de Raad van State aanleiding geweest de ontgrondingsvergunning te schorsen. Om die schorsing was verzocht door landbouwbedrijf Liefhebber, de gemeente Wieringen en de Milieufederatie.

Liefhebber deed dat omdat hij vreesde voor instroom van zout kwelwater als in het Amstelmeer dat langs de zeedijk van de Waddenzee is gelegen, zand zou worden gewonnen. Een schadepost van f. 8 miljoen zou volgens hem het gevolg zijn.

Geen bewijs

Amstelzand BV voerde daartegen aan dat uitstel van de ontgronding het bedrijf op een maandelijks verliespost van f. 12.000 zou komen te staan. Bovendien waren al veel investeringen gepleegd.

De provincie Noord-Holland is naar aanleiding daarvan gaan kijken of de zandwinning inderdaad zo urgent was als Amstelzand had gezegd. Oranjewoud heeft een spoedonderzoek gedaan, waarbij geen bewijs voor die stelling te vinden was.

Zandtekort

Gedeputeerde Verburg verklaarde dat ook de provincie heeft geconstateerd dat de bedrijven die samenwerken in Amstelzand op dit moment het zand gewoon ergens anders vandaan halen. Van een dreigend zandtekort is volgens hem dus geen sprake geweest.

Vraag is of Amstelzand nu een schadeclaim gaat indienen. Het zand van elders zou duurder zijn dan het zand uit het Amstelmeer. Verburg is daar niet bang voor aangezien de provincie niets anders heeft gedaan dan de uitspraak van de Raad van State volgen.

Volgens insiders is dat echter te gemakkelijk. Volgens hen had de provincie bij de vergunningverlening al moeten kijken naar de urgentie. Een schadeclaim

Reageer op dit artikel