nieuws

Nijmegen informeert over onderzoek vervuilde grond

bouwbreed Premium

Burgemeester en wethouders van Nijmegen gaan de gemeenteraad uitvoeriger inlichten over het onderzoek naar de manier waarop ambtenaren en bestuurders zijn omgesprongen met vier vervuilde locaties in de stad. Dat heeft het college van B en W donderdag bekendgemaakt.

Zeven milieuorganisaties drongen eerder deze week aan op openbaarmaking van het onderzoeksdossier.

Het college stuurt deze week een speciaal informatiepakket aan alle raadsleden. Voor wie de gang van zaken rond de vervuilde grond aan de Winselingseweg, Kerenbos, Elshof en Winkelsteegh precies wil weten, zal het college extra voorzieningen treffen.

Grenzen

De openbaarheid die het college in de affaire betracht, kent echter grenzen. B en W willen geen inzage geven in de integrale dossiers, waarin ook processen-verbaal zijn opgenomen. Daarin zijn de verklaringen terug te vinden die Nijmeegse bestuurders en ambtenaren hebben afgelegd bij de politie. “Het niet ter inzage geven vloeit voort uit onze plicht om de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen te beschermen”, aldus het college. “Formeel ke mensen die inzage willen in de originele dossiers een verzoek indienen bij het Openbaar Ministerie.”

De vuile-grondaffaire heeft in Nijmegen tot veel beroering geleid. Het Openbaar Ministerie stelde een onderzoek in naar de beschuldiging dat de gemeente Nijmegen tussen 1990 en 1994 de vier vervuilde terreinen illegaal heeft laten reinigen. Daarbij zou sprake zijn geweest van illegale grondtransacties.

Pikmeer-arrest

Als het aan Justitie lag, dan waren de verantwoordelijke ambtenaren en bestuurders vervolgd. Het zogenaamde Pikmeer-arrest bepaalt echter dat overheden en ambtenaren niet ke worden vervolgd voor milieudelicten. Op grond daarvan, maar zeer tegen haar wil, ziet Justitie ervan af de verantwoordelijken voor de rechter te dagen.

Het Nijmeegs college houdt staande dat bestuurders en ambtenaren niets te verwijten valt en dat het OM zich van verder commentaar dient te onthouden.

Reageer op dit artikel