nieuws

Nieuw ‘slachtoffer’ in affaire Laakhaven

bouwbreed

Er is in de affaire Laakhaven een nieuw slachtoffer gevallen. Nadat eerder de Haagse wethouder Van der Laar over het woningbouwplan op het bedrijventerrein Laakhaven-centraal is gestruikeld, is nu ook de projectleider ir. S.P. Will van zijn taak ontheven. Daarnaast heeft de directeur van het gemeentelijk ontwikkelingsbedrijf Wouter van der Poel aangekondigd naar aanleiding van de affaire de dienst te zullen verlaten.

De val van Will is veroorzaakt door het rapport van adviesbureau Berenschot. Daarin werd geconstateerd dat Will anderhalf jaar lang een cruciale rol in de voorbereiding en uitwerking van de woningbouwplannen heeft gespeeld. Die voorbereiding gebeurde zonder dat de gemeenteraad op de hoogte was. Immers, die ging er vanuit dat er op het gebied naast het vestigen van bedrijven kantoren zouden worden gebouwd. Voor dit laatste is op die locatie echter geen enkele behoefte. Reden voor de Dienst Stedelijke Ontwikkeling om met poontwikkelaar Devco en woningbouwvereniging Patrimonium alternatieven te zoeken. Dit had volgens het externe adviesbureau echter nooit op ‘eigen houtje’ mogen gebeuren. Will heeft vanuit het stadhuis een spreekverbod opgelegd gekregen. Hij krijgt binnen DSO een andere functie.

Reageer op dit artikel