nieuws

Natuur IJmeer beter beschermd

bouwbreed Premium

De Stuurgroep ROM-IJmeer, onder leiding van de provincie Noord-Holland, gaat actie ondernemen om de natuur in het IJmeer bij Amsterdam beter te beschermen.

De stuurgroep heeft minister Van Aartsen (Natuur) gevraagd om twee gebieden aan te wijzen als staatsmonument. In de stuurgroep zitten onder meer de gemeenten Amsterdam, Almere, het Gewest Gooi- en Vechtstreek, het Regionaal Orgaan Amsterdam en de provincie Flevoland. Ook de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, van Verkeer en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Visserij zijn vertegenwoordigd.

In het IJmeer is de nieuwbouwwijk IJburg met maximaal 18.000 woningen gepland. De stuurgroep wil de resterende delen van het IJmeer beschermen en ontwikkelen als natuurgebied. Daartoe zouden de twee zogenoemde Ramsargebieden een staatsmonument moeten worden. Deze gebieden staan op de lijst van het VN-Verdrag van Ramsar, en gelden als waardevol en waterrijk natuurgebied. Aanwijzing als staatsmonument biedt de gebieden in Nederland een sterkere juridische bescherming.

Reageer op dit artikel